Zbiornik na Odrze budowany jest od 2013 roku, ma on ochronić przed powodzią ponad 2,5 miliona osób m.in.z Raciborza, Kędzierzyna-Koźle, Krapkowic, Opola i Wrocławia. To jeden z elementów Programu dla Odry.

Rok temu Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach wypowiedział umowę dotychczasowemu wykonawcy hiszpańskiej firmie Dragados. Powodem było niedotrzymywanie terminów oraz wykorzystywanie niewłaściwych materiałów. Od tego czasu prace na budowie kontynuowali podwykonawcy.

RZGW ogłosił nowy przetarg, którego wynik został przesłany do zatwierdzenia przez MIB. Tomasz Cywiński, dyrektor RZGW w Gliwicach zadeklarował, że jest gotowy do podpisania umowy jak najszybciej – tak, aby nowy wykonawca mógł kontynuować prace od listopada.

Zapora sucha, czyli polder jest w tej chwili w połowie wykonana. Jej otwarcie planowane jest na 2019 r. Zajmuje ona obszar 26,3 km kw., może zgromadzić 185 mln m. sześc. wody.

Prawie miliard zł na budowę zbiornika Racibórz i inwestycje wod-kan w Warszawie

Przed przystąpieniem do prac wysiedlono 800 mieszkańców wsi Nieboczowy i Ligota Tworkowska. Powstała dla nich nowa wieś, do której przeniesiono nawet kościół w tym samym kształcie, cmentarz oraz przydrożne krzyże. Kosztowało to 180 mln zł.

Podczas prac przy budowie zbiornika wykonawcy mają dużo obostrzeń środowiskowych. Nie wolno im naruszać brzegów Odry. Nie mogą prowadzić robót od 22 do 6 rano, a także, w okresie lęgowym, w okolicy należącego do sieci Natura 2000 Lasu Tworkowskiego.

Na terenie polderu budujący muszą stworzyć dziesięć wysp, by mogły tam mogły się schronić zwierzęta podczas zalania terenu. Projekt przewiduje też zmianę nurtu rzeki Psiny, która w czasie powodzi będzie odprowadzana nowym korytem wokół terenu zalewowego.

Budowa polderu kosztuje 1,7 mld zł i jest finansowana m.in. przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Rozwoju Rady Europy i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czytaj więcej

Skomentuj