Dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu – w łącznej wysokości około 38 milionów złotych – w Głogowie powstanie ponad 18 kilometrów sieci kanalizacyjnej oraz 3 przepompownie ścieków.

Z projektu skorzysta ponad 2 tys. mieszkańców. Marek Mielczarek, prezes zarządu WFOŚiGW podpisał umowy na unijną dotacje z Janem Zubowskim, prezydentem Głogowa.

Na Dolnym Śląsku jest realizowanych i przygotowywanych 10 projektów z Programu Infrastruktura i Środowisko obsługiwanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu. Ich łączna wartość to ok. 620 milionów złotych. Fundusz m.in. monitoruje i pomaga podczas opracowania projektów do udziału w konkursach; ocenia złożone wnioski; zawiera umowy; rozlicza i nadzoruje realizację inwestycji i przekazuje środki unijne. Samorządowcy realizują budowę nowych oczyszczalni ścieków w Sulikowie i Nowogrodźcu. Zmodernizowane zostaną jeszcze zakłady w: Środzie Śląskiej Dzierżoniowie, Oławie, Strzegomiu, Chociwelu i Bielawie. W regionie powstanie łącznie 450 kilometrów kanalizacji i sieci wodociągowej.

źródło: fos.wroc.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj