Z roku na rok poprawia się jakość powietrza w Katowicach. Dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pokazują, że rok 2022 charakteryzował się najlepszą jakością powietrza w porównaniu do lat ubiegłych.

Największe sukcesy miasto odniosło na drodze eliminacji zanieczyszczeń pyłem PM-10

Dobry kierunek

– Dla wskaźnika PM10 (parametr określający ilość zawieszonych w metrze sześciennym powietrza cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów) średnia miesięczna w ubiegłym roku wyniosła 28,5, podczas gdy w roku 2021 było to 31, w 2020 – 29, w 2018 r.– 40, a w 2017 r. – 41, natomiast w 2010 r. średnioroczny wskaźnik PM10 wyniósł aż 52. Porównując rok 2022 i 2021 ilość pyłu zawieszonego PM10 spadła o prawie 10%, a na przestrzeni 12 lat jest to spadek prawie o połowę – czytamy w komunikacie Urzędu Miasta Katowice.

Marcin Krupa, prezydent Katowic, zapewnia, że walka o czyste powietrze to jedno z priorytetowych zadań jego urzędu. – Wiele trzeba jeszcze zrobić i absolutnie nie zamierzamy osiadać na laurach, ale statystyki jakości powietrza potwierdzają, że kierunek jaki obraliśmy jest bardzo dobry – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Prezydent podkreśla, że działania związane z walką o czystość powietrza prowadzone są w Katowicach wielotorowo. – To z jednej strony miejski program dotacji do wymiany źródła ciepła, dzięki któremu w 2022 roku udało się wymienić rekordową liczbę 1848 pieców. Z drugiej natomiast działania edukacyjne i informacyjne, jak chociażby uruchomione jedno z pierwszych w Polsce Miejskich Centrów Energii, wizyty Smogobusa w dzielnicach, czy też organizacja Dni Energii. Z trzeciej strony to kontrole straży miejskiej, która także przypomina i egzekwuje zapisy ustawy antysmogowej – mówi prezydent.

Powietrze nie zna granic

Postęp technologiczny i nowoczesne rozwiązania z zakresu smart city pomagają miastom w walce o czyste powietrze. Katowice wykorzystują wspomniany już dron. Ponadto wzmocnienie komunikacji publicznej i jednoczesne ograniczenie ruchu samochodowego pozwolą ograniczyć emisję CO2 i szkodliwych pyłów.

W Katowicach w ostatnich latach wybudowano 4 centra przesiadkowe, regularnie wymieniany jest tabor autobusowy na bardziej ekologiczny, miasto prowadzi także działania zmierzające do ograniczenia ruchu kołowego. – To, że ponad 100 autobusów spełnia rygorystyczną normę Euro 6 – w tym 20 to autobusy elektryczne oraz posiadanie największej sieci rowerów miejskich w województwie śląskim jest kolejnym krokiem Katowic w walce o neutralność klimatyczną. To właśnie takie działania, podejmowane na szeroką skalę, obejmujące tysiące miast na całym świecie przynoszą wymierne efekty – mówi Beata Urych, pełnomocnik prezydenta ds. klimatu.

Dodaje, że powietrze nie zna granic dlatego ważna jest solidarna walka, działania oraz wsparcie finansowe dla mieszkańców

 

Czytaj więcej

Skomentuj