Katowice przeprowadziły analizę parkowania porównującą je do innych miast w Polsce.

​Marcin Krupa, prezydent Katowic obiecał jeszcze jesienią 2018 r. mieszkańcom zmianę polityki parkingowej. Zobowiązał się do wprowadzenia podwyżek cen w Strefie Płatnego Parkowania przy jednoczesnym zapewnieniu zniżek dla mieszkańców Katowic, którzy odprowadzają tutaj podatki.

– Sytuacja Katowic pod względem parkowania jest szczególna. To właśnie u nas swoją siedzibę ma wiele instytucji, uczelni wyższych czy też firm, w których pracują osoby z całej metropolii. Codziennie do Katowic przyjeżdża 120 tys. osób do pracy, z czego wielu samochodami. Aby naszą politykę parkingową dopasować do potrzeb mieszkańców, a jednocześnie wpisać ją w nasze inne działania w obszarze budowania transportu zrównoważonego poleciłem wykonanie kompleksowych badań parkowania – mówi prezydent.

Precyzyjne badania ruchu

Badania parkowania przeprowadzone zostały w październiku 2019 r. Obszar badań obejmował teren śródmieścia. – Metoda badań polegała na automatycznym sczytywaniu co godzinę numerów rejestracyjnych zaparkowanych pojazdów, natomiast analizy przeprowadzone zostały z podziałem na pojazdy z rejestracją SK (tj. z Katowic) i nie SK (spoza Katowic). Obszar badań podzielony został na 41 rejonów, które następnie były agregowane na 12 podgrup, a te z kolei na 4 grupy rejonów. Zastosowana została metodyka podziału na rejony analogiczna jak w tworzeniu modeli ruchu – informuje Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice.

W badaniu dla każdego rejonu ustalono całkowitą liczbę miejsc parkingowych i określono wskaźnik wykorzystania powierzchni parkingowej, rozumianej jako stosunek liczby miejsc parkingowych zajętych przez parkujące w danym okresie pojazdy do całkowitej liczby miejsc parkingowych na analizowanym rejonie.

Zweryfikowano też średnią długość parkowania jednego pojazdu, wskaźnik rotacji obrazujący średnią liczbę pojazdów, które w danym okresie korzystają z jednego stanowiska postojowego na analizowanym rejonie oraz sprawdzono poziom tzw. akumulacji czyli liczby pojazdów parkujących równocześnie w danym rejonie.

Usprawnić parkowanie

Jak wynika z analiz szczegółowo podanych na stronach katowickiego magistratu miasto może prowadzić politykę parkingową dla blisko 12 tys. miejsc postojowych. Z kolei łączna pojemność parkingów w obszarze opracowania to 27 698 miejsc parkingowych.

Największa liczba jednocześnie zaparkowanych pojazdów występuje między 12:00 a 13:00 i wynosi 13 224 pojazdy. Obliczono, że 11 proc. pojazdów parkuje w miejscach niedozwolonych. W tym przedziale czasowym aż 64 proc. zaparkowanych pojazdów posiadało rejestrację spoza Katowice.

Na parkingach zarządzanych przez MZUIM wskaźnik wykorzystania powierzchni parkingowej wyniósł 87,8 proc.. Obliczono też średni czas parkowania. Badania wykazały, że 47 proc. właścicieli pozostawiało pojazdy na 3 godziny i dłużej, z czego 38,7 proc. stanowiły pojazdy z Katowic, a 61,3 proc. spoza miasta. Wskaźnik rotacji miejsc parkingowych na miejscach zarządzanych przez MZUIM wyniósł w Katowicach 2,59 pojazdu na miejsce parkingowe.

Po szczegółowych analizach przedstawiono także pakiet zaleceń dla miasta, których celem ma być m.in. zmniejszenie deficytu wolnych miejsc parkingowych, zwiększenie rotacji parkingowej, zmiana środka lokomocji części mieszkańców na rower i komunikację zbiorową.

Wśród najważniejszych zaleceń znalazły się: wprowadzenie płatności mobilnych oraz płatności kartą, ograniczenie długości czasu parkowania poprzez podniesienie cen w Strefie Płatnego Parkowania przy jednoczesnym zapewnieniu preferencji w tej kwestii dla mieszkańców oraz przedsiębiorców.

Czytaj więcej

Skomentuj