1 / 3

Fundamenty pod tzw. oczyszczalnię ścieków, obudowa wentylatorowni oraz zabudowa kanałów napowietrzających w bioreaktorach – to tylko niektóre z licznych prac przeprowadzonych i już zakończonych w ramach hermetyzacji katowickiego zakładu MPGK przy ul. Milowickiej. Z końcem września rozpoczął się montaż instalacji oczyszczania powietrza – jednego z najważniejszych elementów całej inwestycji.

Postawione zostały już zbiorniki na odcieki oraz kontenery, w których trwa montaż poszczególnych elementów – po zakończeniu prac całość funkcjonować będzie jako wieloetapowy system oczyszczania odcieków powstających w procesie kompostowania odpadów – odcieki oczyszczone zostaną do parametrów wody wodociągowej, w celu ponownego jej wykorzystania poprzez nawadnianie wsadu w bioreaktorach. Urządzenie to jest integralną częścią inwestycji hermetyzacji.

Zakończony został również montaż wentylatorowni – obiektu szczególnie istotnego ze względu na proces napowietrzania odpadów, jak i odprowadzania oczyszczonego już powietrza. Sam proces napowietrzania odpadów będzie przebiegał w 10 szczelnie zamkniętych bioreaktorach, w których odpady dojrzewać będą przez okres trzech tygodni.

W trakcie dojrzewania będą one intensywnie napowietrzane. W tym celu każdy żelbetowy bioreaktor będzie wyposażony we własny wentylator, którego wydajność wynosić będzie ok. 10 tys. m sześc. na godzinę. Następnie powietrze systemem wywiewnym będzie skierowane do zespołu filtrów powietrza, zwanych również płuczkami lub scrubberami. Fundamenty pod urządzenia filtrujące zostały już wykonane w całości.

– Płuczki to urządzenia filtracyjne, które pozwalają skutecznie oczyścić powietrze z wszelkich zapachów oraz pyłów. Z końcem września rozpoczął się proces ich instalacji, który obejmie dostawę i montaż płuczek wodnych oraz chemicznych. Każda z nich zapewni wieloetapowe oczyszczanie powietrza za pomocą różnych technologii. W branży gospodarki komunalnej rozwiązań o takim poziomie technologicznym, jest jeszcze niewiele – mówi Dariusz Prenzel, zastępca dyrektora Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania w MPGK Katowice.

Płuczki wodne będą w stanie oczyścić w sumie aż 80 tys. m sześc. powietrza na godzinę, taką samą wydajność będą miały też zainstalowane płuczki chemiczne. W wyniku całej inwestycji proces biologicznego przetwarzania zostanie zamknięty w jednym, szczelnym kompleksie budowlanym. Całość procesów będzie w pełni zautomatyzowana, a odpady będą transportowane pomiędzy poszczególnymi etapami za pomocą ładowarek.

Całkowity koszt inwestycji realizowanej na terenie katowickiego MPGK szacowany jest na 17 mln zł, a zgodnie z harmonogramem prace budowlane powinny się zakończyć do końca 2021 r.

Czytaj więcej

Skomentuj