1 / 3

Inspektorzy warszawskiego WIOŚ prowadzą sprawę porzuconych i częściowo zakopanych beczek z niebezpiecznymi substancjami. Znaleziono je na działce należącej do firmy budowlanej.

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wpłynęła informacja o odpadach porzuconych w miejscowości Wierzbica. Inspektorzy WIOŚ wraz policjantami strażakami stwierdzili, że na działce, stanowiące własność przedsiębiorstwa budowlanego, porzucono co najmniej 15 zbiorników o pojemności 1000 l każdy zawierających nieznaną substancję.

Ze względu na częściowe zasypanie pojemników nie było możliwości dokładnego oszacowania liczby beczek. Część z nich była rozszczelniona, a wyciekająca z niej ciemna substancja miała zapach charakterystyczny dla kwasów.

Dzień po oględzinach straż pożarna dokonała poboru prób odpadów, a pracownik Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ za pomocą mobilnych urządzeń wykonał analizę jakościową. Według wstępnych ustaleń są to odpady niebezpieczne, zawierające w składzie m.in. kwas siarkowy. Sprawa jest w toku.

Czytaj więcej

Skomentuj