420 kilometrów sieci kanalizacyjnej, 150 km sieci wodociągowej, 3 nowe oczyszczalnie i 7 nowych ujęć wody – taki ma być efekt rozstrzygniętego naboru w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Podkarpaciu. Pierwsze umowy zostały podpisane z gminami Sieniawa i Jarosław oraz Przedsiębiorstwem Komunalnym gminy Radymno.

Zostanie też zmodernizowana istniejąca infrastruktura: 2 oczyszczalnie ścieków i 4 ujęcia wody. Powstanie dodatkowo 256 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscach, gdzie ze względu na ukształtowanie terenu i rozproszoną zabudowę nie da się lub nie opłaca się  wybudować sieci kanalizacyjnej.

W ramach ogłoszonego przez samorząd województwa podkarpackiego  naboru wpłynęło 78 wniosków o przyznanie pomocy na rozwój gospodarki wodno-ściekowej. Z tych do pomocy  zakwalifikowało się 66 wnioskodawców.

Z uwagi na to, że limit środków dla województwa podkarpackiego wynosi ok. 87 mln złotych, część zadań trafiła na listę rezerwową, a umowy z czekającymi wnioskodawcami zostaną podpisane, gdy zmienią się limity lub uwolnią się środki poprzetargowe – poinformował Lucjan Kuźniar, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Całość działań kosztować będzie nieco ponad 100 mln złotych.

Czytaj więcej

Skomentuj