Spółka RWE Renewables – niemiecki gigant w dziedzinie odnawialnych źródeł energii – podała, że oddała do użytku farmę wiatrową w Nawrocku koło Szczecina. Instalacja o mocy 7 MW może zasilić do 15 tys. gospodarstw domowych i wchodzi w skład sieci farm należących do RWE na terenie Polski.

Farma została wyposażona w turbiny wiatrowe Nordex typu N117, których budowa rozpoczęła się ponad rok temu. Instalacja wchodzi w skład klastra energii, który obejmuje funkcjonujące już elektrownie wiatrowe Wysoka I i II. Łączna moc 25 turbin wynosi 62 MW.

RWE Renewables stale powiększa swój portfel energetyki odnawialnej w Polsce – obecnie wynosi on 380 MW, na co składa się 12 farm wiatrowych na lądzie. Spółka ma w planach dalsze projekty lądowych elektrowni wiatrowych, ponadto plany dotyczą morskiej energetyki wiatrowej. W Polsce koncern będzie realizował cztery projekty budowy takich instalacji w środkowej części Bałtyku – na Ławicy Słupskiej. RWE informuje, że w najbliższych latach będą prowadzone dalsze prace rozwojowe, a budowa może się rozpocząć już w 2023 roku.

– Polski rynek oferuje duży potencjał morskiej energii wiatrowej, a my proponujemy obiecujące projekty o łącznej mocy 1,8 GW. Jesteśmy w pełni zaangażowani w inwestowanie w morską energetykę wiatrową w Polsce ze względu na jej znaczące korzyści dla polskiej gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa – powiedziała Anja-Isabel Dotzenrath z RWE Renewables.

Czytaj więcej

Skomentuj