W Inowrocławiu po kilkunastu miesiącach negocjacji miastu udało się nabyć kolejne grunty pod rozbudowę Parku Uzdrowiskowego. Jego powierzchnia wskutek tego zwiększy się z 55 do ponad 75 ha.

W marcu, po wieloletnich staraniach, miasto otrzymało nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy ponad 13 ha terenów zlokalizowanych na terenie Parku Solankowego, a będących dotychczas własnością ANR (w rejonie ulic: Rąbińskiej i Macieja Wierzbińskiego). Są to największe ilości gruntów podarowanych samorządowi przez Skarb Państwa w skali województwa kujawsko-pomorskiego. Miasto wykorzysta podarowane grunty na cele publiczne, tj. powiększenie obszaru Parku. – Nieodpłatne przekazanie tak dużej ilości gruntów przez ANR na własność Miasta to ważne dla Inowrocławia i jego mieszkańców wydarzenie – oceniał prezydent Ryszard Brejza.

Formalnie ANR przekaże na  rozbudowę Parku Solankowego grunty na przełomie sierpnia/września br. Do wiosny 2010 r. tereny te zostaną zagospodarowane, poprzez m.in. wytyczenie tam alejek, dokonanie nasadzeń drzew i krzewów. Działka 3 ha z 13 ha  przeznaczona zostanie na wybudowanie podczyszczani wód opadowych.

W piątek, 8 maja br. Prezydent Miasta podpisał akt notarialny, na podstawie którego Miasto nabyło kolejnych 7 ha na powiększenie Parku Solankowego. Pochodzą one od prywatnego właściciela.  Prace związane z zagospodarowaniem tej działki i fizyczne jej przejęcie przez Miasto nastąpi w połowie sierpnia. – Od ponad 100 lat, Inowrocław realizujący funkcję uzdrowiskową, nie ulegał tak znaczącej zmianie i wzmocnieniu, jak działo się to w ostatnich miesiącach. To dowód na to, że w sposób konsekwentny realizujemy założenia zawarte w strategii rozwoju miasta – mówi prezydent Ryszard Brejza.   

Miasto odzyskało także teren zabudowany po byłym zakładzie zieleni. Planuje się tam postawić pijalnię wód leczniczych.

źródło: inowrocław.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj