Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Oświęcimiu kupiło trzy czujniki pomiaru zanieczyszczenia powietrza, które zaczną działać od 15 grudnia. Urządzenia znajdą się na osiedlu Chemików, w Starym Mieście i na Zasolu. Lokalizację dobrano tak, aby pomiary prezentowały różne typy zabudowy i zanieczyszczeń spalinami.

Czujniki mierzą stężenie pyłów PM1, PM2,5 i PM10. Pomiary pozwolą na rzeczywistą ocenę stanu jakości powietrza w poszczególnych częściach Oświęcimia. Wyniki będą dostępne w Internecie.

– Nie mamy w Oświęcimiu stacji monitoringu, a chcemy wiedzieć, jakim powietrzem oddychamy. Stąd zrodził się pomysł zakupu czujników pomiaru jakości powietrza przez naszą spółkę miejską – powiedział Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia.

Oświęcim może mieć jeszcze czwarty czujnik. Grupa mieszkańców zgłosiła miasto do konkursy Avivy „Wiem, czym oddycham”. W ramach akcji zainstalowanych zostanie 150 czujników w całej Polsce, w tym 100 będzie w tych w miejscach, które zdobędą największą liczbę głosów w konkursie. O lokalizacji 50 czujników zdecyduje komisja konkursowa.

„Wiem, czym oddycham”. W ramach walki ze smogiem Aviva ufunduje 300 czujników [WIDEO]

W przyszłym roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie planuje zainstalować mobilną stację pomiarową wyposażoną w czujnik pobierający pył zawieszony PM10. Urządzenie pozwoli na całoroczne manualne pomiary stężenie pyłu i zawartego w nim benzo(a)pirenu.

Stacja stanie na terenie Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Bema w styczniu 2018 r. Cykl pomiarowy zakończy się w grudniu 2018 roku. Wyniki będą prezentowane na stronie internetowej WIOŚ.

Źródło: Kurier PAP

Czytaj więcej

Skomentuj