1 / 9

Kraków otrzymał niemal 11 mln zł dofinansowania na rewitalizację „Stacji Wisła” w Parku Zabłocie oraz terenów miejskich w Nowej Hucie.

“Stacja Wisła” w Parku Zabłocie otrzymała ok. 1,66 mln zł, a nowohucki program “Spotkajmy się na podwórku” – ok. 9,18 mln zł.

“Stacja Wisła” to częściowo zrealizowany projekt przywrócenia mieszkańcom terenów poprzemysłowych, które dzięki swojej lokalizacji stały się miejscem rekreacji i wypoczynku. Na zaniedbanej dotychczas działce, która przez lata służyła jako nielegalny parking, pojawiły się alejki z ławkami, oświetlenie i mała architektura. Projekt parku uwzględnia strefy przygotowane z myślą o różnych potrzebach użytkowników – letnie kino, miejsce na koncerty czy targi śniadaniowe.

Jest tam też pawilon edukacyjny z salą warsztatową, tarasem wypoczynkowym i sceną. W parku powstanie warzywnik oraz naturalny plac zabaw (drewniane i kamienne sprzęty). Koszt zrealizowanej inwestycji – 2,6 mln zł, pomniejszony zostanie o kwotę dofinansowania. Dzięki tej oszczędności powstanie możliwość pozyskania dla parku działki, którą PKP przeznaczyło na wykup.

Z kolei celem projektu “Spotkajmy się na podwórku” jest rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie “starej” Nowej Huty we współpracy z mieszkańcami. Planowane są cykle warsztatów projektowych przy udziale mieszkańców i architektów krajobrazu, których celem będzie wypracowanie szczegółowych koncepcji przestrzenno-funkcjonalnych. Projekt zakłada kompleksową rewitalizację tych przestrzeni – remont i modernizację infrastruktury podwórek: zieleni, małej architektury, skwerów, placów zabaw, ciągów komunikacyjnych itp.

Rewitalizacji dotyczyć będzie ośmiu wnętrz kwartałów zabudowy w Nowej Hucie. Kryteriami wyboru był potencjał przestrzenny tych miejsc. Planowany harmonogram zakłada przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w tym roku, natomiast w przyszłym ogłoszony zostanie przetarg w trybie “zaprojektuj i wybuduj” na projekt oraz realizację planowanej rewitalizacji. Prace mają się zakończyć w grudniu 2020 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj