Komisja Europejska wydała decyzję dla projektu spółki Aquanet Poznań “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – etap VI”.

Inwestycja o całkowitej wartości niemal 473 mln zł będzie dofinansowana kwotą ponad 241 mln zł z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Umowa w tej sprawie została podpisana w Poznaniu w październiku zeszłego roku pomiędzy zarządem Aquanet a zarządem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Decyzja KE formalnie ją zatwierdza.

241 mln zł na ekologiczną inwestycję poznańskiego Aquanetu

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców w Poznaniu, Swarzędzu, Luboniu, Mosinie i Czerwonaku.  Dzięki niej rozbudowany zostanie system kanalizacji sanitarnej, do sieci zostanie przyłączonych ponad 10 tysięcy nowych użytkowników, a dostarczana woda pitna będzie odpowiedniej jakości. Projekt zakłada wybudowanie 126 km i przebudowanie niemal 7 km sieci kanalizacyjnej, a także wybudowanie sieci wodociągowej o długości prawie 3 km.

Ponadto w ramach tego przedsięwzięcia przebudowane zostaną dwie oczyszczalnie ścieków komunalnych (Centralna i Lewobrzeżna), zmodernizowana zostanie stacja uzdatniania wody Wiśniowa oraz wdrożone inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowo-kanalizacyjnymi.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj