Zasady organizacji i finansowania komunikacji miejskiej, elektromobilność w komunikacji miejskiej (rozwój rynku, trendy, infrastruktura e-bus), strefy czystego transportu i konsekwencje ich wprowadzania, studia przypadków: doświadczenia Warszawy, Krakowa i Białegostoku związane z organizacją komunikacji miejskiej, konsultacje społeczne w zakresie transportu publicznego – będą tematami konferencji Komunikacja miejska jako alternatywa dla ruchu samochodowego, która odbędzie się już 23 czerwca on-line.

 

Dla pracowników samorządu, udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny ale obowiązuje rejestracja na stronie wydarzenia: [szczegóły wydarzenia i formularz rejestracyjny]

Do udziału w spotkaniu on-line zapraszamy m. in.: przedstawicieli jednostek samorządowych, przedstawicieli branży komunalnej, przedstawicieli wydziałów transportu i komunikacji, przedstawicieli zarządów transportu miejskiegio, przedstawicieli miejskich przedsiębiorstw komunikacyjnych, przedstawicieli wydziałów ruchu drogowego.

 

Elektromobilność rozwija się najszybciej w transporcie publicznym, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Podczas wystąpienia zaprezentowane będą aspekty elektromobilności w transporcie publicznym (autobusy elektryczne, infrastruktura), a także trendy i prognozy rozwoju elektrycznego transportu miejskiego w Polsce. Prelekcję poprowadzi Marcin Nowak ze Stowarzyszenia Polska Izba Elektromobilności.

 

Miasto Białystok w roku 2009 zawarło porozumienia międzygminne o powierzeniu zadania własnego gminy jakim jest organizacja i prowadzenie transportu zbiorowego na terenie 6 sąsiednich gmin. Zawarte porozumienia sformalizowały zasady tej działalności. Kluczowym zagadnieniem współpracy są kwestie rozliczeń finansowych. Białystok i 6 sąsiednich gmin współpracują w tym zakresie i rozliczają się jak należy.

Podczas konferencji zostaną przedstawione stosowane mechanizmy rozliczeniowe oparte na systemach biletowych. W pojęciu systemy biletowe zawierają się system biletów elektronicznych obsługujący bilety okresowe imienne i na okaziciela, elektroniczne bilety jednorazowe i wieloprzejazdowe kupowane za pomocą elektronicznej portmonetki na Białostockiej Karcie Miejskiej, bilety opłacane przez aplikacje mPay i Skycash na smartfony, bilety elektroniczne sprzedawane w autobusach w biletomatach mobilnych oraz inne elektroniczne bilety na okaziciela i bilety papierowe.

Według rozeznania poczynionego przez Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej bardzo wiele miast posiada analogiczne możliwości techniczne i organizacyjne i podobne rozwiązania taryfowe, jednak do rozliczeń z gminami stosują najprostsze metody wskaźnikowe.

Celem prezentacji, która poprowadzi Bogusław Prokop; Dyrektor Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej (BKM) w Urzędzie Miejskim w Białymstoku będzie wykazanie dużej dokładności rozliczeń oraz dodatkowych wniosków, które płyną z analizy zbieranych danych.

 

Strefa Czystego Transportu (SCT) to dobrze znane na świecie, ale nowe w Polsce, narzędzie wspomagające działania na rzecz poprawy jakości powietrza i życia. W związku z Wojewódzkim Programem Ochrony Powietrza dla Małopolski taka strefa zostanie wprowadzona również w Krakowie. Strefy Czystego Transportu nie wprowadzają zakazu wjazdu dla samochodów, tak jak Strefa Ograniczonego Ruchu, a jedynie określają jaką ilość zanieczyszczeń pojazdy mogą emitować.

Oznacza to zazwyczaj, że do strefy nie można wjechać kilkunastoletnim samochodem z silnikiem Diesla. Program Ochrony Powietrza wskazuje minimalny obszar na jakim należy wprowadzić w Krakowie Strefę Czystego Transportu. Jest to obszar ograniczony tzw. drugą obwodnicą. Program sugeruje również jakie normy pojazdów powinny zostać przyjęte w zasadach obowiązywania SCT.

Podczas prelekcji, którą zaprezentuje Katarzyna Nosal – Hoy, p.o. Kierownika Działu Projektów Międzynarodowych i Zrównoważonej Mobilności z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, uczestnicy poznają szczegóły związane w wprowadzeniem Strefy Czystego Transportu na terenie Miasta Krakowa. Omówione zostaną m.in. aspekty związane z konsultacjami społecznymi, zapisy związane z Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz ich wprowadzenie do uchwały ustanawiającej SCT.

 

Miasto Białystok konsekwentnie realizuje działania służące osiągnięciu statusu miasta przyjaznego mieszkańcom, wyprzedzająco rozwiązującego problemy, dbającego o swój zielony wizerunek i zasługującego na określenie „smart city” dużo wcześniej, niż pojęcie to utrwaliło się wśród mieszkańców i włodarzy miast.

W transporcie zbiorowym, który jest kluczowym elementem systemu transportowego miasta, wdrażane są rozwiązania, które poprawiają klimat, dostarczają informacji wysokiej jakości i dokładności, ułatwiają poruszanie się po mieście i inspirują do poszukiwania innych działań we wszystkich obszarach funkcjonowania społeczności.

Białostocka Komunikacja Miejska wypełnia fotografię miasta w każdym momencie, jest w nią wtopiona. Gdyby zdarzył się dzień bez białostockich autobusów, to na pewno byłoby to zupełnie inne miasto.

BKM jest zawsze w peletonie dążących do zmian. Białystok nie jest miastem największym, ale stara się pozytywnie wyróżniać.

Celem prezentacji jest pokazanie działań podejmowanych w Białymstoku służących poprawie jakości życia mieszkańców, wskazanie działań służących środowisku i usprawnieniu transportu zbiorowego.

 

Podczas prelekcji Piotra Dery, Kierownika Działu Organizacji Transportu z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z doświadczeniami Krakowa w zakresie transportu miejskiego. Omówione zostaną aspekty związane z funkcjonowaniem i zarządzaniem komunikacją miejską. Piotr Dera, Kierownik Działu Organizacji Transportu poruszy m.in. następujące zagadnienia:

  • porozumienie z gminami w zakresie funkcjonowania KMK (również algoekspresy)
  • konkurencyjność w KMK w zakresie przewoźników (co zyskują pasażerowie)
  • MTT (dynamiczny system płatności w KMK wraz z hurtownią biletów)
  • System TTSS oraz kamery na buspasach w celu nadzoru funkcjonowania KMK oraz sprawdzania jej częstotliwości

 

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie organizuje konsultacje społeczne od 2014 r. Są one prowadzone zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez Urząd Miasta st. Warszawy i są wspólne dla wszystkich biur Urzędu Miasta, urzędów dzielnic i jednostek budżetowych m.st. Warszawy. W ich trakcie są poszukiwane m.in. odpowiedzi na pytanie jak pogodzić oczekiwania mieszkańców z finansowymi i organizacyjnymi możliwościami budżetu miasta i operatorów. Jednocześnie jednym z celów prowadzonych konsultacji społecznych jest jak najszersze poinformowanie o proponowanych zmianach.

Czy jest możliwe spełnienie wszystkich postulatów mieszkańców? Na podstawie dotychczasowych procesów Łukasz Filipczak, specjalista ds. badań i analiz oraz koordynator konsultacji społecznych i budżetu obywatelskiego w Zarządzie Transportu Miejskiego w Warszawie zaprezentuje założenia, otrzymane informacje zwrotne i sposoby analizy głosów.


Dla pracowników samorządu, udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny ale obowiązuje rejestracja na stronie wydarzenia: [szczegóły wydarzenia i formularz rejestracyjny]


Partnerami wydarzenia są:

 

 

Czytaj więcej

Skomentuj