MPWiK w Warszawie obecnie oczekuje na wystąpienie pokontrolne NIK ws. kolektora podziemnego do oczyszczalni „Czajka”. Na tym etapie nie udzielamy innych informacji – przekazał PAP rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie Marek Smółka.

„Informujemy, że nie zostały zakończone wszystkie czynności proceduralne dotyczące kontroli NIK realizowanej w przedmiocie – Projektowanie, budowa i eksploatacja kolektora podziemnego transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków komunalnych +Czajka+” – dodał Smółka.

Skierowanie zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi przez Najwyższa Izbę Kontroli m.in. w sprawie oczyszczalni ścieków “Czajka” zapowiedział w środę szef NIK Marian Banaś.

– Jest ona już w fazie końcowej. Jesteśmy już po rozpatrzeniu zastrzeżeń – wskazał szef NIK. Jak podkreślił, „mamy do czynienia z dużą niegospodarnością i (…) będą przygotowane zawiadomienia do prokuratury”. Dodał, że zostaną one przygotowane w najbliższych tygodniach i będą dotyczyły urzędników warszawskiego ratusza.

 

Czytaj więcej

Skomentuj