Stabilnie prowadzona zbiórka odpadów w czasie potencjalnego zagrożenia epidemią staje się wyjątkowo ważnym zadaniem stojącym przed służbami komunalnymi – ocenia Koalicja ds. bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych (tzw. Koalicja BHP).

Każdy z pracodawców sektora gospodarki odpadami powinien zadbać o zabezpieczenie środków dezynfekujących, profilaktykę i edukację – mówią przedstawiciele Koalicji BHP. – To podstawowe działania, które każdy z pracodawców powinien przeprowadzić – dodają.

Rekomendowane jest przeprowadzenie spotkań z pracownikami każdego szczebla. Kilkanaście minut poświęcone zagrożeniu powinno zawierać informacje o zasadach higieny osobistej w czasie podwyższonego ryzyka, czystości miejsca pracy oraz dane na temat samego zagrożenia koronawirusem.

Podczas spotkania warto przygotować listę pracowników do podpisu, tak by mieć pewność, że na pewno każdy otrzyma komplet wiedzy – polecają eksperci BHP.

Edukacja i dezynfekcja

Kolejne działanie to dystrybucja informacji edukacyjnych. Wartościowe materiały można bezpłatnie pobrać choćby ze strony NFZ czy GIS. Co ważne, część tych materiałów jest udostępniana także w języku rosyjskim i ukraińskim.

Dodatkowo każdy z pojazdów powinien być zaopatrzony w płyn dezynfekujący, zresztą nie tylko z powodu koronawirusa, ale jako stały element utrzymania higieny pracowników. W podstawowym wyposażeniu powinny być również pojemniki z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną do przemywania oczu oraz zbiornik zapewniający dostęp do czystej wody.

Niezależnie, czy zatrudniamy kilka, kilkanaście czy kilkaset osób, prowadzimy zbiórkę odpadów czy np. sortownię, powinniśmy dostarczyć niezbędne informacje o potencjalnym zagrożeniu.

Jak to zrobić? Oto przykładowy scenariusz takiego krótkiego spotkania – jeśli nawet nie mamy pracownika ds. BHP, każdy z pracodawców może przeprowadzić je samodzielnie:

  1. Regularnie i dokładnie myj ręce. Zgodnie z instrukcją mycia rąk, używając mydła i wody, przez czas co najmniej 15-30 sekund.Nie dotykaj twarzy, ust i nosa rękoma, jeśli wcześniej ich nie umyłeś. Upewnij się, że dozowniki środków higieny są regularnie napełniane.
  2. Zaprezentuj jeden z dostępnych w internecie filmów z instrukcją jak myć prawidłowo ręce.
  3. Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania. Gdy kichasz lub kaszlesz zakrywaj usta lub nos zgiętym łokciem albo chusteczką, którą natychmiast musisz wyrzucić do zamkniętego kosza. Ręce myj mydłem i wodą albo środkiem zawierającym minimum 60 proc. alkoholu. Nie zakrywaj nosa i ust dłońmi, w ten sposób możesz przenieść zarazki na przedmioty i osoby, których dotykasz. Upewnij się, że w Twoim miejscu pracy dostępne są co najmniej chusteczki papierowe oraz zamknięte pojemniki na odpady.
  4. Zachowaj bezpieczną odległość. Między innymi ludźmi powinien być co najmniej jeden metr odległości. Pamiętaj o tym szczególnie wtedy, gdy znajdujesz się obok osób, którzy kaszlą, kichają, mają gorączkę.
  5. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Ministerstwo Zdrowia przypomina, że dłońmi dotyka się wielu powierzchni, także takich, które mogą być skażone wirusem. A jeśli zanieczyszczonymi rękami dotkniesz oczu, nosa lub ust, możemy przenieść wirusa na siebie.
  6. Pamiętaj o zachowaniu czystości miejsca pracy. Rutynowo należy czyść wszystkie często dotykane powierzchnie w miejscu pracy, takie jak stacje robocze, blaty i klamki, telefony, smartfony, klawiatury, podłokietniki krzeseł.
  7. Sprawdź, czy masz dostęp do środków dezynfekujących. Używaj środków czyszczących, które są zwykle stosowane w tych obszarach i postępuj zgodnie ze wskazówkami na etykiecie. Jeśli to możliwe stosuj ściereczki jednorazowego użytku, aby powszechnie używane powierzchnie (na przykład klamki, klawiatury, piloty, biurka) mogły zostać wyczyszczone przed każdym użyciem.
  8. Poinformuj, czym jest koronawirus.Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20 proc. osób. Do zgonów dochodzi u 2–3 proc. chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.
  9. Podejrzewasz u siebie koronawirusa?Sprawdź, czy spełniasz 3 warunki, które świadczą o ryzyku:
   • w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną,
   • masz podwyższoną temperaturę,
   • kaszlesz i masz duszności.

Masz objawy i wróciłeś z regionu, w którym występuje koronawirus? Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje koronawirus i masz takie objawy jak: gorączka, kaszel, duszności, lub miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażeniebezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub szpital zakaźny.

Zasady postępowania, szczególnie dla służb komunalnych (pracownicy biura obsługi klienta, obsługa wagi, handlowcy, ładowacze, kierowcy śmieciarek):

 1. Witaj się na odległość, nie podawaj ręki.
 2. W pracy używaj rękawic roboczych, zdejmując je nie dotykaj dłonią zewnętrznej ich części.
 3. Stosuj płyny i żele do dezynfekcji dłoni.
 4. Jeżeli to możliwe zorganizuj stanowisko do obsługi klienta z zastosowaniem dodatkowej bariery (np. okienko).
 5. Wprowadź opcję pracy zdalnej tam, gdzie istnieje taka możliwość.
 6. Ogranicz podróże służbowe.
 7. Jeśli to możliwe, zrezygnuj z transportu publicznego.
 8. Nie lekceważ pierwszych objawów – natychmiast powiadom służby – Infolinia NFZ 800 190 590.

Czytaj więcej

2 Komentarze

Skomentuj