Zgodnie z wolą mieszkańców Krakowa, rozpoczynające się prace związane z rewitalizacją parku Bednarskiego podzielone zostały na etapy – tak, aby uniknąć zamknięcia całości terenu. Park podzielony został na trzy strefy, z których dwie zostały wygrodzone.

Park Bednarskiego to szczególne miejsce na mapie Podgórza, dlatego środkowa część parku, od strony schodów przy pl. Niepodległości, będzie dostępna dla mieszkańców. Na mapie prezentujemy również pobliskie tereny zieleni, które w trakcie prowadzonych prac mogą być alternatywą dla parku. Miastu zależy na tym, aby do połowy roku oddać pierwszy gotowy fragment i dopiero wtedy zamknąć środkową część parku.

 

Mniejszy zakres prac niż planowano

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, zakres prac w parku został zmniejszony. Zmiany obejmują m.in. rezygnację z dużej sceny od strony ul. Parkowej, punktu widokowego i schodów do niego prowadzących, bramy od strony ul. Zamoyskiego. Nie będzie też ogrodzenia od strony pl. Niepodległości, bramki przy siedzibie policji. Zamykana będzie tylko brama od ul. Parkowej, tak, jak jest teraz.

 

20 stycznia odbyło się spotkanie z ekspertami AGH w sprawie zabezpieczenia ścian kamieniołomu. Wykonana ekspertyza umożliwi odpowiedzieć na pytania dotyczące bezpieczeństwa w zrewitalizowanym parku Bednarskiego.

Czytaj więcej

Skomentuj