Miasto Kraśnik w województwie lubelskim skanalizuje dzielnice bez kanalizacji, zmodernizuje 24 km sieci, przebuduje oczyszczalnię ścieków i stację uzdatniania wody. Koszt projektu to 46 mln zł. Po jego realizacji możliwe są obniżki cen wody i ścieków.

Inwestycję dofinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponad 22,5 mln zł wyłoży z unijnego budżetu, a 6 mln zł – ze środków krajowych.

Prace potrwają do 2023 r. Dwa tysiące mieszkańców zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej, a 154 skorzysta z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.

Uszczelnią sieć i obniżą ceny wody?

– Za najistotniejsze uważamy skanalizowanie tych dzielnic miasta, które nie miały należytej tego typu infrastruktury. Odchodzimy od zbiorników bezodpływowych, idziemy w kierunku nowoczesności i dbamy jeszcze mocniej o ekologię – powiedział, uczestniczący w podpisaniu umowy, Dariusz Lisek, zastępca burmistrza Kraśnika.

– Kiedy system kanalizacji stanie się szczelny, uzyskamy ogromne korzyści środowiskowe. W konsekwencji realizacji wszystkich prac i zyskania większej liczby użytkowników systemu, możemy także przewidywać w przyszłości możliwości obniżenia cen wody i ścieków – dodał.

Inwestycja przewiduje zawarcie dziesięciu kontraktów, w tym siedmiu na roboty budowlane i trzech na usługi. Zaplanowano budowę i modernizację około 24 kilometrów instalacji sanitarnej oraz budowę prawie kilometra sieci wodociągowej, a także przebudowę oczyszczalni ścieków i modernizację stacji uzdatniania wody.

Wydadzą 46 mln zł do 2023 r. 

Koszt całego projektu oszacowano na ponad 46 mln zł. Dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie ponad 22,5 mln zł, a zwrotna pomoc w formie pożyczki z budżetu NFOŚiGW – 6 mln zł. Resztę dołoży miasto z własnych środków.

Umowa dla Kraśnika jest realizowana w związku z piątą aktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), który został opracowany przez Ministerstwo Środowiska i przyjęty przez Radę Ministrów we wrześniu 2018 r.

Wcześniej, w perspektywie 2007-2013, Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji realizowało projekt „Przebudowa – modernizacja Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Kraśniku” współfinansowany ze środków europejskich. Projekt o wartości 61,5 mln zł dostał pożyczkę na współfinansowanie ze środków NFOŚiGW w wysokości 9 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj