1 / 6

ENVICON WATER 2018. O polskiej polityce wodnej, zmianach prawnych i wyzwaniach stających przed branżą rozmawiają w Bydgoszczy uczestnicy Envicon Water 2018. To największe dyskusyjne forum sektora wodnego. Wydarzenie towarzyszy targom Wod-Kan 2018.

W kongresie bierze udział 200 osób związanych z branżą wodno-ściekową w Polsce i Europie. Jest on okazją do podsumowań, ale i dyskusji nad przyszłością branży.

Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda podkreślał, że mimo ogromnego postępu, jakiego dokonała Polska w ostatnich latach, przed nami wciąż wiele wyzwań.

Są to m.in.: zagospodarowanie osadów ściekowych, rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich, rozwój technologii i inwestycji w zagospodarowanie wód opadowych, oczyszczanie ścieków przemysłowych, rozwój nowych technologii i wprowadzenie rozwiązań z dziedziny gospodarki cyrkularnej – kierunku, który wytycza Unia Europejska.

NFOŚiGW chce kupować udziały w spółkach wod-kan

Prezes Kujda mówił też o nowym modelu wsparcia finansowego, jaki chce wprowadzić NFOŚiGW – wejściu kapitałowym. – Sprzedaż udziałów w przedsiębiorstwach wod-kan jest korzystna dla samorządów, już teraz prowadzimy pierwsze rozmowy w tej sprawie – oznajmił Kujda.

Dorota Jakuta, prezes Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie” mówiła o dokonaniach, jakie w ostatnich 25 latach były udziałem sektora wodno-ściekowego. Z wyzwań stojących przed sektorem wymieniła m.in. konieczność uporania się z obecnoscia mikroplastiku i farmaceutyków w wodach,a także depopulacji, która generuje spadek przychodów przedsiębiorstw i problemie jakości wody w gminach wiejskich.

Dr Tadeusz Rzepecki, przewodniczący rady IGWP analizował natomiast przyjęte, procedowane i projektowane rozwiązania prawne ważne dla sektora. Podkreślił, że obawy przed wprowadzeniem regulatora okazały się niepotrzebne. – Zaskakująco dobrze udało się przejść ten proces przedsiębiorstwom wodnym i Wodom Polskim – zaznaczył.

O sektorze wodnym w Europie i sytuacji na Węgrzech mówił Karoly Kovacs, były przewodniczący European Water Association.

Konsolidacja: tak czy nie?

Dyskutowano także o koncentracji branży. Czy pomoże ona rozwiązać problemy małych spółek? – pytała Magdalena Pochwalska, prezes Sosnowieckich Wodociągów.

Łukasz Ciszewski z kancelarii Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy podkreślał, że koncentracja nie powinna przebiegać drogą administracyjną. – Trzeba wziąć pod uwagę więcej czynników niż tylko wielkość spółek wodociągowych – mówił prawnik.

Kolejne panele podczas Envicon Water 2018 będą dotyczyły zagospodarowania osadów, innowacji w branży wod-kan i transferu wiedzy, polityki taryfowej oraz zarządzania wizerunkiem przedsiębiorstw wod-kan.

Czytaj więcej

Skomentuj