1 / 4

W Białymstoku wysiano już nasiona pod pierwsze łąki kwietne. Pojawią się one w pobliżu pasów drogowych a także na Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Pierwsze w Białymstoku łąki kwietne zostały już zasiane. Wyrosną w pasach drogowych oraz na działkach gminnych, w pobliżu pasów drogowych.

Do wytypowanych wcześniej lokalizacji dołączyła jeszcze jedna – łąka kwietna o powierzchni 1750 m.kw. pojawi się na Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Prace na placu rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Najpierw zostanie zdjęta darń z całego terenu, potem nastąpi pryzmowanie i wywóz darni. Po spulchnieniu i nawiezieniu dodatkowej ziemi będzie można wysiać nasiona. Ma to nastąpić na przełomie maja i czerwca. Jeśli plon się powiedzie – w centrum miasta wyrośnie pole słonecznikowe przemieszane z roślinami jednorocznymi. Pole to będzie otoczone zieleńcem o szerokości ok. 5 m.

– Chcemy, by nasze piękne miasto stawało się jeszcze piękniejsze – zapewnia Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku. – Zieleń w mieście, oprócz walorów estetycznych, przynosi wiele innych korzyści, przede wszystkim przyczynia się do oczyszczania powietrza – dodaje.

Łąki kwietne wyrosną w pasach drogowych oraz na działkach gminnych, w pobliżu pasów drogowych.

Czytaj więcej

Skomentuj