Cel zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych w 100 procentach ze źródeł energii odnawialnej LEGO zrealizowano trzy lata przed planowanym terminem.

Grupa LEGO zrealizowała cel dzięki inwestycji w dwie morskie farmy wiatrowe. Inwestycje trwały cztery lata i warte były 6 miliardów koron duńskich.

– Usilnie pracujemy nad tym, by wywierać pozytywny wpływ na naszą planetę. Bardzo się cieszę z uruchomienia farmy wiatrowej Burbo Bank Extension. Ta inwestycja oznacza, że udało nam się zrealizować założony cel zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych w 100 procentach ze źródeł energii odnawialnej trzy lata przed planowanym terminem. We współpracy z naszymi partnerami zamierzamy kontynuować inwestycje w odnawialne źródła energii, aby stworzyć lepsze jutro dla przyszłych architektów świata – powiedział Bali Padda, CEO Grupy LEGO.

Jeszcze więcej OZE


Całkowita energia wytworzona z inwestycji Grupy LEGO w odnawialne źródła energii przekracza obecnie ilość energii konsumowanej we wszystkich fabrykach, sklepach oraz biurach firmy LEGO na całym świecie. W roku 2016 ponad 360 gigawatogodzin energii zostało zużytych przez Grupę LEGO na potrzeby wyprodukowania ponad 75 miliardów klocków LEGO, sprzedanych na całym świecie w ciągu całego roku.

Turbina w Księdze Rekordów Guinnessa


Aby informować o znaczeniu odnawialnych źródeł energii, Grupa LEGO zbudowała największą na świecie turbinę wiatrową z klocków LEGO, uzyskując zapis w Księdze Rekordów Guinnessa.

Zbudowana ze 146 ty. klocków turbina wiatrowa ma 7,5 metra wysokości i stanowi hołd dla rekordowo wysokich, 200-metrowych turbin wiatrowych stojących na farmie wiatrowej Burbo Bank Extension – największych wiatraków na świecie, będących w eksploatacji. Latem 2017 roku turbina wiatrowa LEGO zostanie umieszczona w LEGOLANDZIE w Windsor Resort, w Wielkiej Brytanii.

– Upatrujemy w dzieciach wzory do naśladowania, a także jako firma podejmujemy działania zmierzające do zmniejszenia naszego negatywnego wpływu na środowisko. Dlatego zamierzamy kontynuować naszą pracę nad inspirowaniem dzieci na całym świecie poprzez angażowanie ich w inicjatywy społeczne oraz promujące ochronę środowiska – powiedział Bali Padda.

Uratować planetę


W ramach organizowanych zajęć dzieci na całym świecie mogą dołączyć do drużyny LEGO Planet Crew na stronie LEGO.com , gdzie mogą wziąć udział w misji ratowania planety dla przyszłych pokoleń i podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat problemów dotyczących odpowiedzialności za środowisko, którymi są najbardziej zainteresowane.

Czytaj więcej

Skomentuj