PFR TFI oraz Polimex Mostostal mogą zawiązać konsorcjum, którego celem będzie nabycie akcji Rafako – wynika z podpisanego w środę listu intencyjnego w tej sprawie. Ma to być krok w kierunku skutecznej naprawy realizowanego przez Rafako bloku energetycznego Taurona w Jaworznie.

Wybudowany kosztem ponad 6 mld zł węglowy blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno III uruchomiono z opóźnieniem w listopadzie 2020 r. W czerwcu br. został wyłączony z powodu usterek naprawianych obecnie przez wykonawców z konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa. Przy udziale Prokuratorii Generalnej trwają mediacje w tej sprawie między Tauronem a wykonawcą bloku.

Kilka tygodni temu strony uzgodniły harmonogram prac naprawczych, zgodnie z którym blok ma zostać uruchomiony do 25 lutego 2022 r. Jednocześnie Tauron informował, iż nie planuje zaangażowania kapitałowego w spółkę Rafako, która była wykonawcą bloku i prowadzi jego naprawę.

W środowym komunikacie Tauron potwierdził, że nie będzie brał aktywnego udziału w konsorcjum, które może kupić akcje Rafako: “Strategia Grupy nie przewiduje inwestycji w firmy sektora budownictwa energetycznego, nie zakładamy więc aktywnego udziału w konsorcjum” – poinformował Tauron.

Należąca do Taurona spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) jest jednym z sygnatariuszy listu intencyjnego dotyczącego potencjalnego zawiązania konsorcjum, którego celem będzie nabycie akcji Rafako przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz Polimex Mostostal.

“Rola spółki NJGT w konsorcjum dotyczyć będzie badania ryzyk dotyczących sytuacji Rafako w kontekście naprawy bloku o mocy 910 MW w Jaworznie” – podał Tauron, który nie będzie angażował się w ten proces finansowo.

– Podpisany dziś list intencyjny stanowi krok w kierunku zakończenia naprawy bloku o mocy 910 MW w Jaworznie we współpracy z generalnym wykonawcą inwestycji. Nasze zaangażowanie pozwoli potencjalnym uczestnikom konsorcjum na oszacowanie ryzyk związanych z zaangażowaniem w Rafako poprzez uzyskanie kompletnych informacji dotyczących statusu prac naprawczych przy jednostce – poinformował p.o. prezesa Taurona Artur Michałowski.

Dodał, że dla Taurona priorytetem jest zakończenie naprawy bloku zgodnie z ustalonym w sierpniu harmonogramem, czyli najdalej w lutym przyszłego roku.

W czerwcu br., podczas bieżącego postoju bloku, zdiagnozowana została konieczność naprawy istotnych elementów kotła. Prace naprawcze, realizowane w rejonie komory paleniskowej, mają doprowadzić do ponownego uruchomienia jednostki i trwałej poprawy działania bloku w dłuższej perspektywie czasowej.

Pracując z pełną mocą blok w Jaworznie będzie mógł wytwarzać około 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, zużywając nawet 2,5 mln ton węgla. Docelowo blok w Jaworznie osiągnie minimum techniczne na poziomie 37 proc.

Przed kilkoma tygodniami Tauron informował w komunikacie giełdowym, że otrzymał oświadczenie, w którym Rafako uzależniało sprawne zakończenie prac od kapitałowego zaangażowania się Taurona w tę spółkę. Grupa Tauron oświadczyła wówczas, że nie jest tym zainteresowana i nie prowadzi w tej sprawie żadnych rozmów. Zgodnie z podpisanym w środę listem intencyjnym, akcje Rafako mogłoby kupić przyszłe konsorcjum PFR TFI i Polimeksu Mostostalu.

Czytaj więcej

Skomentuj