Pod koniec ubiegłego roku miasto zdecydowało o połączeniu łódzkich spółek odpowiedzialnych za dostawę wody, odbiór i oczyszczanie ścieków oraz rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Wiążące decyzje właśnie zapadają.

Od 3 stycznia br. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków funkcjonuje jako oddział Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi. Dzięki połączeniu obu spółek zamiast dwóch zarządów i rad nadzorczych, w których skład wchodziło dwanaście osób, będzie funkcjonować trzyosobowy zarząd i czteroosobowa rada.

4,5 mln oszczędności

Według szacunkowych wyliczeń połączenie spółek ma przynieść 4,5 mln zł oszczędności rocznie. Ma się to przełożyć na obniżenie opłat za wodę i ścieki w Łodzi.

“Skupienie w jednym podmiocie całej odpowiedzialności za gospodarkę wodno-ściekową miasta Łodzi poprawi efektywność zarządzania, organizację pracy i realizację nowych inwestycji” – czytamy w komunikacie.

Likwidacja ŁSI

Zanim przystąpiono do zmian, ZWiK eksploatował ponad 2100 km sieci wodociągowej oraz ponad 1950 km sieci kanalizacyjnej. GOŚ z kolei zajmowała się głównie oczyszczaniem ścieków.

Trzecia miejska firma sektora komunalnego – Łódzka Spółka Infrastrukturalna – zajmowała się m.in. zarządzaniem infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną, a także planowaniem, przygotowywaniem i realizacją inwestycji. ŁSI przeznaczono do likwidacji.

Czytaj więcej

Skomentuj