Grupa Lotos rozpocznie 9 marca postój remontowy w rafinerii – podała spółka w poniedziałkowym komunikacie. Harmonogram zakłada, że zatrzymanych zostanie 50 z ponad 65 instalacji.

Jak poinformowano, postój remontowy spowoduje obniżenie potencjału przerobowego gdańskiej rafinerii w tym roku, co będzie miało przełożenie na niższą realizowaną marżę rafineryjną. Spółka szacuje, że maksymalna wielkość obniżenia przerobu wynikająca bezpośrednio z postoju remontowego to ok. 7 proc. w skali roku.

Koszty postoju

Szacowane koszty bezpośrednie związane z postojem remontowym, które wpłyną na obniżenie skonsolidowanego wyniku operacyjnego za 2022 rok, to około 200 mln zł. W ramach postoju remontowego spółka nie będzie ponosiła nakładów inwestycyjnych.

W komunikacie wyjaśniono, że remont zostanie zrealizowany w formule postoju częściowego w dniach 23 marca – 1 kwietnia br. (pierwsza jego część została przeprowadzona wiosną 2021 roku). Zgodnie z harmonogramem, do remontu zostanie zatrzymanych 50 z ponad 65 instalacji.

Stopniowy rozruch

Przekazano, że stopniowy ponowny rozruch wyremontowanych instalacji zakończy się 16 kwietnia 2022 roku. Ostatnim etapem postoju będzie remont instalacji produkcji wodoru, tzw. remont wyspowy, który odbędzie się w dniach 17 kwietnia – 14 maja 2022 roku.

Remont nie powinien wpłynąć na zdolność spółki do wywiązywania się z jej zobowiązań handlowych – zaznaczono.

Czytaj więcej

Skomentuj