Lublin i Mława zostały wybrane najbardziej ekologicznymi miastami 2018 w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. Wyróżniono je za innowacyjne rozwiązania technologiczne i biznesowe.

Eco-miasto to tytuł przyznawany od 6 lat. W tym roku wręczono dyplomy 10 laureatom, a do kolejnych 13 miast trafiły wyróżnienia.

Kranówka w Lublinie, PPP w Mławie

Jury konkursu doceniło Lublin za działania na rzecz podnoszenia świadomości mieszkańców w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych, w tym za zachęcanie do picia wody z kranu, do oszczędzania wody, wykorzystania wód deszczowych oraz do podłączania się do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

W przypadku Mławy doceniono m.in. wybudowanie oczyszczalni ścieków w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz intensywną rozbudowę sieci kanalizacyjnej i promowanie przyłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Oprócz tego za wdrożenie międzynarodowego systemu zapewnienia bezpieczeństwa wody oraz za działania na rzecz ograniczenia jej strat wyróżniono Bielsko-Białą.

Wyróżnienie otrzymał również Krasnystaw za wprowadzenie na obszarze miasta terenowych kontroli wywozu nieczystości ciekłych oraz za niski poziom strat wody i planowane kolejne działania w tym zakresie.

Najwięcej z lubelskiego

Lublin został nagrodzony aż w dwóch kategoriach (poza gospodarką wodną także mobilność zrównoważona), miasta z województwa lubelskiego zdobyły też najwięcej tytułów laureata i wyróżnień.

Po raz pierwszy w gronie zwycięzców znalazło się miasto z województwa podlaskiego – Białystok otrzymał nagrodę za działania w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym (to nowa kategoria w konkursie).

Bełchatów został natomiast pierwszym wyróżnionym miastem z województwa łódzkiego.

W kategorii “gospodarka o obiegu zamkniętym” obok Białegostoku nagrodzony został Radzyń Podlaski. Obok Lublina drugim laureatem w kategorii gospodarka wodna została Mława, a w kategorii “mobilność zrównoważona” oprócz Lublina zwyciężyły Niepołomice. Nagrodę w kategorii “efektywność energetyczna budynków” otrzymały Kraków i Czeladź, a w kategorii “zieleń miejska a jakość powietrza” – Zabrze i Złotów.

Do konkursu Eco-Miasto 2018 zgłosiło się 46 miast, a niektóre z nich przedstawiły osiągnięcia w kilku kategoriach, dlatego przesłano w sumie 70 formularzy zgłoszeniowych.

Czytaj więcej

Skomentuj