12 cmentarzy z czasów I wojny światowej usytuowanych w gminie Sękowa (Małopolskie) na pograniczu polsko-słowackim zostanie wyremontowanych w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych. Prace o łącznej wartości blisko 3,9 mln zł zaplanowano do końca br.

Umowę na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich na 12 cmentarzach podpisała wójt gminy Sękowa Małgorzata Małuch. Jak wyjaśniła, będą one realizowane w ramach projektu ”Ocalić od zapomnienia” dotyczącego wzmacniania dziedzictwa transgranicznego poprzez rewitalizację nekropoli I wojny światowej polsko-słowackiego pogranicza.

Lista cmentarzy objętych remontem

Remontów doczekają się cmentarze: nr 53 w Czarnem, nr 64 w Bartnem, nr 67, 68, 77 i 78 w Ropicy Górnej, nr 70 w Owczarach, nr 79 i 80 w Sękowej, nr 81 i 82 w Męcinie Wielkiej, nr 83 w Wapiennem.

Łączna wartość zaplanowanych robót to blisko 3,9 mln zł; zaplanowano je do końca br. Projekt jest współfinansowany z funduszy unijnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Nekropolie z I wojny światowej

Małopolska jest miejscem spoczynku żołnierzy wielu narodowości, którzy ginęli w walkach i umierali w okopach w czasie I wojny światowej. Na terenie dawnej Galicji Zachodniej powstało ok. 400 cmentarzy, upamiętniających ok. 70 tys. poległych żołnierzy, m.in.: Polaków, Austriaków, Rosjan, Niemców, Ukraińców, Węgrów i Słoweńców.

Cmentarze z I wojny światowej na terenie d. Galicji Zachodniej skrywają ciała ofiar walk toczonych w latach 1914-15. W tym okresie front broniony był przez armię austro-węgierską oraz pruską i Legiony Polskie przed naporem Rosjan. Tym ostatnim udało się podejść aż pod Kraków, ale od grudnia 1914 r. powoli byli odpychani na wschód. Decydującym starciem była bitwa pod Gorlicami – która trwała od 2 do 5 maja 1915 r., nazywana ze względu na liczbę ofiar “małym Verdun” lub “polskim Verdun”.

Czytaj więcej

Skomentuj