Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę województwa mazowieckiego w sprawie nieważności Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 2022. Wyrok nie jest prawomocny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę województwa mazowieckiego na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 2022.

Powodem są liczne naruszenia procedury przy uchwalaniu WPGO, a także nieponowienie konsultacji społecznych po wprowadzeniu istotnych zmian w projekcie wojewódzkiego planu. Zdaniem WSA stanowi to istotne naruszenie prawa procesowego skutkujące nieważnością planu.

Przypomnijmy, że na początku tego roku wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera zarzucił radnym „naruszenie procedury sporządzenia uchwał” i przyjęcie ich bez opinii Ministerstwa Środowiska. W związku z tym sejmik wniósł skargę na tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W związku z powyższym sąd oddalił skargę, utrzymując tym samym w mocy nieważność uchwalenia WPGO. Powyższy wyrok nie jest prawomocny.

Stracimy unijne pieniądze na gospodarkę odpadami? Rozprawa ws. mazowieckiego WPGO odroczona

Źródło: PrawoDlaSamorządu.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj