Mimo poluzowania części obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, miasta nadal odkażają przestrzenie publiczne. Wszystko w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców.

Jednym z miast, które cały czas odkażają przestrzenie publiczne jest Tarnów. Najbardziej uczęszczane tarnowskie ulice zostaną zdezynfekowane środkiem odkażającym, który ma działanie wirusobójcze.

To kolejne przedsięwzięcie związane z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dezynfekcję przeprowadzi Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie. Dezynfekcja zostanie przeprowadzona nocą – w czwartek 7 maja i w piątek 8 maja. O godzinie 22.00 rozpocznie się przejazd pojazdu MPGK rozpylającego środek odkażający. Będzie go poprzedzał samochód straży miejskiej.

Jezdnie i chodniki zostaną zroszone środkiem odkażającym, rekomendowanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Ma on działanie wirusobójcze, jest jednak bezpieczny dla ludzi i dla zwierząt. Zarząd Dróg i Komunikacji poprosił właścicieli pojazdów o nieparkowanie ich na ulicach planowanych do dezynfekcji. Ich łączna długość to około 22 kilometrów.

Szeroka dezynfekcja w Gdyni

Od kilku tygodni trwa szeroko zakrojona dezynfekcja miejskiej infrastruktury w Gdyni. W pierwszej kolejności odkażono najczęściej uczęszczane ciągi piesze w śródmieściu. Dzięki nowej polewaczce przeprowadzono również akcję dezynfekcji na Obłużu, Pogórzu, Oksywiu oraz Babich Dołów.

Akcję odkażania miejskich infrastruktury koordynuje gdyński zarząd dróg i zieleni, który dzięki specjalnym środkom finansowym zakupił własny sprzęt do dezynfekcji. Nowo zakupioną polewaczkę obsługują przeszkoleni pracownicy Patrolu Technicznego ZDiZ. W drugiej połowie kwietnia polewaczka odkażała najbardziej newralgiczne chodniki zlokalizowane przy dworcach i przystankach autobusowych w centrum. Teraz działa w kolejnych punktach miasta.

– Zgodnie z rządowym rozporządzeniem ponownie udostępniliśmy naszym mieszkańcom popularne miejsca spacerowe. Jednak w trosce o ich bezpieczeństwo i zdrowie nie przerywamy cyklicznych dezynfekcji. Regularnie odkażamy główne ciągi komunikacji pieszej, kładki oraz tunele. Harmonogram działań uzupełniamy o kolejne dzielnice Gdyni – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Polewaczka działa głównie na ciągach pieszych, a dodatkowo odkaża betonowe ławki oraz betonowe kosze na odpady. Do dezynfekcji używany jest środek odkażający, który nie zagraża bezpieczeństwu zwierząt oraz nie szkodzi roślinom.

Trwa dezynfekcja – lepiej zostać w domu

W czwartek w nocy z 7 na 8 maja 2020 w godzinach 22:00 – 5:00 w Grojcu również zostanie przeprowadzona dezynfekcja przy użyciu środków zalecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego do odkażania przestrzeni publicznych.

Na czas przeprowadzania dezynfekcji Urząd Miasta w Grójcu poprosił mieszkańców o nieporuszanie się w przestrzeniach publicznych i pozostanie w domu, zamknięcie okien, zabezpieczenie zwierząt przed bezpośrednim kontaktem ze środkiem dezynfekującym, zabezpieczenie lub schowanie do zamkniętych pomieszczeń rzeczy pozostawionych w otwartej przestrzeni lub na balkonach.

Zwrócono się również o to, aby w miarę możliwości zabezpieczyć samochody w sposób ułatwiający przeprowadzenie odkażania na ulicach oraz chodnikach, ponieważ dezynfekcji zostaną poddane główne ciągi komunikacyjne miasta. Zaleca się pozostawienie auta na parkingu osiedlowym lub w garażu. W dniu dezynfekcji, od 20:00 na terenie całego miasta będą poruszały się pojazdy nadające komunikaty o rozpoczęciu godziny dezynfekcji oraz konieczności dostosowania się do zasad bezpieczeństwa a przejazd ulicami miasta urządzeń przeprowadzających dezynfekcję będzie zabezpieczony i poprzedzony przejazdem pojazdu z sygnałami świetlnymi, który będzie nadawać komunikaty głosowe o przeprowadzanej dezynfekcji na danej ulicy.

Miasta dezynfekują przestrzenie publiczne zgodnie z zaleceniami sanepidu

Odkażanie miejsc użyteczności publicznej

W Obornikach, dezynfekcji poddano kilkadziesiąt miejsc użyteczności publicznej. W ramach przedsięwzięcia odkażono miejskie ławki, przystanki autobusowe i elementy małej architektury wokół nich (kosze, słupki znaków, ławki).

Specjalistyczna dezyfnekcja objęła również toaletę publiczną przy ulicy Powstańców Wlkp. oraz cały dworzec autobusowy (w tym: poczekalnię – wiatę, perony, tablice informacyjne, ławki, poręcze).

Czytaj więcej

Skomentuj