Czy częstotliwość odbierania odpadów jest zadowalająca, a dostępność worków i pojemników jest wystarczająca? Jak wysoka powinna być kara za brak segregacji odpadów? Czy Pani/Pana zdaniem odpady powstałe w sortowni odpadów nienadające się do recyklingu powinny być spalane? Czy spalanie odpadów mogłoby odbywać się w instalacji na terenie Opola lub w bliskim sąsiedztwie Opola? To tylko niektóre z pytań, jakie w ankiecie skierowanej do mieszkańców zadał opolski ratusz.

Miasto pracuje właśnie nad nowym systemem gospodarki odpadami. Od stycznia 2020 r. podwyższyło opłatę śmieciową. Obecnie wynosi ona 19 zł miesięcznie za odpady zbierane selektywnie i dwa razy więcej w przypadku jej braku. Jednak wysokość opłaty zatwierdzanej jeszcze w listopadzie 2019 r., najprawdopodobniej wzrośnie.

Czy są Państwo zadowoleni?

Opole postanowiło podejść do sprawy kompleksowo i zapytać mieszkańców co sądzą o obecnym systemie gospodarowania odpadami oraz tym planowanym. – Przygotowujemy nowe prawo miejscowe i nowy kształt umowy na odbiór odpadów komunalnych, dlatego to właśnie teraz jest czas na zgłaszanie swoich uwag do obecnie funkcjonującego systemu – mówi, cytowana przez Nową Trybunę Opolska, Iwona Kowalczuk, naczelnik wydziału gospodarki odpadami komunalnymi.

Ankieta, którą można znaleźć tutaj, została skierowana do mieszkańców, przedsiębiorców i firm działających na terenie Opola.

Jej autorzy pytają m.in. czy objętość dostarczanych pojemników była wystarczająca oraz czy częstotliwość odbioru jest zadowalająca. Proszą o wskazanie optymalnego rodzaju i wielkości pojemnika na odpady selektywnie zbierane.

Opolski system w przyszłości

Pojawia się też pytanie o to ile powinna wynosić kara za nieprzestrzeganie obowiązku selektywnej zbiórki (nowelizacji ustawy o u.c.p.g. zakłada od dwu- od czterokrotności).

Urząd pyta też, czy opłata śmieciowa powinna być naliczana od mieszkańca, metrażu mieszkania, ryczałtu od nieruchomości czy zużycia wody. Pojawiają się też pytania o ewentualną budowę spalarni odpadów, do której mogłyby trafiać odpady nienadające się do recyklingu oraz jej ewentualną lokalizację. Opole wraz z sąsiednimi gminami zastanawia się bowiem na uruchomieniem takiego obiektu.

Ankietę można wypełniać do 29 kwietnia.

Źródło: NTO

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Ludzie tutaj się nie ma co pytać czy to czy sr..to, tutaj trzeba natychmiast budować spalarnię!!! Gdzie będziemy spalać frakcję energetyczną??? Obudźcie się! Tak to nigdy nie ruszymy do prozdu!

Skomentuj