1 / 7

Katowicki magistrat po raz kolejny zaprasza mieszkańców do zgłaszania miejsc, w których według nich powinny znaleźć się nowe drzewa. Dzięki aplikacji „wCOP drzewo” w mieście przybyło dotąd ponad 600 nowych roślin.

Aplikację „wCOP drzewo” Katowice uruchomiły w połowie września 2018 r. Jej nazwa nawiązuje do szczytu klimatycznego ONZ, który w grudniu ub.r. odbył się w tym mieście.

– Chcieliśmy dać mieszkańcom możliwość zgłaszania miejsc, w których ich zdaniem powinny rosnąć drzewa. Przy okazji jest to forma zachęcenia do dbania o swoje otoczenie i edukacji o zaletach drzew w mieście, zwłaszcza w kontekście zmian klimatu – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W ub.r. wpłynęły 433 zgłoszenia, które następnie były weryfikowane m.in. pod kątem własności terenu, przeznaczenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, ewentualnej kolizji z podziemną i napowietrzną infrastrukturą, bezpieczeństwa ruchu, zgodności z uwarunkowaniami prawnymi w zakresie ochrony środowiska czy ogólną wizją zagospodarowania terenu pod kątem zieleni. 42 proc. wniosków przeszło weryfikację pozytywnie i trafiło do bazy drzew do nasadzeń. Katowicki Zakład Zieleni Miejskiej sadzi je sukcesywnie.

– To wynik lepszy od spodziewanego, biorąc pod uwagę doświadczenia innych miast, przede wszystkim Gdańska – mówi Wioleta Niziołek-Żądło, koordynator projektów społecznych. – Na bazie gdańskiej aplikacji BAND powstała katowicka wersja, przygotowana przez Fundację Gdańską. Pośrednim efektem jaki osiągnęliśmy jest społeczna mapa zapotrzebowania na zieleń, która powstała na stronie projektu.

W rezultacie na terenie Katowic posadzono od połowy ub. roku 616 nowych drzew. To m.in. jabłonie, wiśnie, klony, głogi, brzozy, sosny, dęby, lipy, jesiony, topole, świerki, buki i jarząby. Koszt jednego egzemplarza to ok. 700 zł. Teraz rusza wiosenna tura naboru wniosków. W aplikacji działa już funkcja „zasadź drzewo”, która będzie aktywna do końca maja. Dopuszczone są tylko nasadzenia na terenach miejskich, pozostałe system automatycznie odrzuca. Użytkownik otrzyma mailowe powiadomienie o przyjęciu wniosku do weryfikacji i – po zakończeniu tego procesu – o jego pozytywnym rozpatrzeniu. Jeśli zgłoszenie na jakimś etapie zostanie odrzucone, urzędnik podejmujący taką decyzję wyśle maila z uzasadnieniem. W jednym zgłoszeniu można wnioskować o maksymalnie pięć drzew w danej lokalizacji.

Czytaj więcej

Skomentuj