1 / 4

W ciągu roku od uruchomienia Naprawmyto.pl w Katowicach mieszkańcy zgłosili za pośrednictwem serwisu ponad 8 tys. problemów, a ponad połowa z nich została rozwiązana.

W ramach projektu KATOobywatel miasto uruchomiło aplikację Naprawmyto.pl w połowie kwietnia 2018 r. Służy ona do mapowania usterek w mieście. Polega to na tym, że mieszkańcy zaznaczają „alert” na mapie, opisują i dodają zdjęcie. W późniejszym etapie miejskie służby weryfikują zgłoszenia oraz rozwiązują zgłoszone problemy tak szybko, jak to możliwe.

W efekcie w ciągu roku od startu aplikacji, w bazie Naprawmyto.pl znajduje się w sumie ponad 8 tysięcy „alertów”, z czego ponad 4,5 tys. naprawionych. – Potwierdzeniem skuteczności Naprawmyto.pl są nie tylko statystyki, ale przede wszystkim pozytywne opinie mieszkańców, których spotykam w rożnych częściach Katowic. Serwis pozwala na stały kontakt z użytkownikami, a przez to umożliwia naszym służbom bliską współpracę z nimi i reagowanie na najpilniejsze potrzeby w dzielnicach – mówi prezydent Marcin Krupa.

Codziennie za pośrednictwem aplikacji mieszkańcy zgłaszają po kilkanaście, kilkadziesiąt nowych alertów. Zajmuje się nimi specjalnie powołany zespół, złożony z pracowników wydziałów urzędu miasta i jednostek miejskich.

Jakie sprawy są zgłaszane?

Wśród najczęściej zgłaszanych problemów znajdują się te związane z uszkodzoną infrastrukturą, głównie jezdniami i chodnikami.

W kategorii „bezpieczeństwo” najpopularniejsze alerty dotyczą znaków drogowych (przekrzywionych, uszkodzonych) a w kategorii „przyroda” – utrzymania zieleni i dzikich wysypisk. Do popularnych należą również alerty związane z uszkodzoną infrastrukturą wodociągową (studzienki), oświetleniem czy graffiti. Sprawy mają różny stopień skomplikowania, od którego zależy termin „naprawy”.

– Większość spraw dotyczy terenów miejskich, zdarza się jednak, że alerty przekazujemy prywatnym właścicielom czy instytucjom zewnętrznym, a w takich przypadkach naprawa może potrwać dłużej. Nawiązaliśmy jednak wiele skutecznych współpracy np. ze spółdzielniami mieszkaniowymi czy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad – mówi Wioleta Niziołek-Żądło, koordynator projektów społecznych w Urzędzie Miasta w Katowicach.

Nie tylko w Katowicach

Aplikacja Naprawmyto.pl została wdrożona w trzydziestu innych lokalizacjach Polski, gdzie również przyczynia się do poprawy jakości przestrzeni miejskiej. W samym Lublinie, dzięki niej, w ubiegłym roku udało się rozwiązać 10 tys. spraw. W świadomości tamtejszych mieszkańców, platforma komunikacji z włodarzami miast funkcjonuje dużo dłużej, bo od 2012 r.

Co ciekawe aplikacja pozwala na śledzenie alertów, a zalogowani użytkownicy dostają automatyczne powiadomienia dotyczące ich sprawy. Mogą też współpracować ze służbami miejskimi, sugerować możliwe rozwiązania czy komentować efekty wprowadzanych napraw.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. W innych miejscach w kraju można też informację o dostrzeżonym problemie w przestrzeni publicznej przesłać na urzędowy e-mail za pomocą aplikacji LocalSpot i Alertownik.

Skomentuj