Amerykańscy badacze znaleźli mikroplastik w wapiennych warstwach wodonośnych w stanie Illinois. W jednej z próbek było 15 cząsteczek w litrze wody.

Wiadomo, że mikroplastiki zanieczyszczają wody powierzchniowe na świecie, ale naukowcy dopiero zaczęli badać ich obecność w wodach podziemnych.

Badanie przeprowadzone przez naukowców z kilku ośrodków w amerykańskim stanie Illinois i opublikowane w piśmie “Groundwater” jest pierwszym, w którym wykryto mikroplastik w strefach spękań wapiennych warstw wodonośnych, z jakich pochodzi 25 proc. globalnego zaopatrzenia w wodę pitną.

Nadchodzące szkolenia on-line:

Z pralki do warstwy wodonośnej

W badaniu zidentyfikowano włókna mikroplastiku wraz z resztkami farmaceutyków i  różnych odpadów z gospodarstw domowych w dwóch warstwach wodonośnych w Illinois. Obecność mikroplastiku w odpadach z gospodarstw mogłoby świadczyć o tym, że uwalnia się on np. podczas prania odzieży z tworzyw sztucznych.

Naukowcy pobrali 17 próbek wody gruntowej ze studni i źródeł – 11 z wapiennych warstw wodonośnych w pobliżu obszaru metropolitalnego St. Louis, a sześć z warstwy wodonośnej o znacznie mniejszych spękaniach w północno-zachodnim Illinois. Wyniki były podobne do tych dotyczących rzek w Chicago.

Wszystkie próbki z wyjątkiem jednej zawierały cząstki mikroplastiku. Najwięcej, bo 15,2 cząstek na litr wykryto w wodzie ze źródła w rejonie St. Louis. Nie wiadomo jednak, jaka jest przyczyna takiej koncentracji.

Czy to jest jeszcze bezpieczne?

– Badania na ten temat są na bardzo wczesnym etapie, więc nie ma jeszcze punktu odniesienia, wytycznych ani określenia progu bezpieczeństwa, tego, co uważa się za niski lub wysoki poziom – powiedział Tim Hoellein, profesor biologii na Uniwersytecie Loyola w Chicago, współautor badań. Podkreślił, że badacze dopiero stawiają podstawowe pytanie: ile jest mikroplastiku i skąd pochodzi?

– Nawet jeśli dziś przestaniemy używać plastiku, nadal będziemy zajmować się tym problemem, ponieważ plastik nigdy tak naprawdę nie zniknie – powiedział John Scott, badacz z Centrum Zrównoważonych Technologii w Iliinois”.

Szacuje się, że od lat czterdziestych ubiegłego wieku wyprodukowano 6,3 miliarda ton odpadów z tworzyw sztucznych, a 79 proc. z niego jest nadal na składowiskach lub w środowisku naturalnym.

źródło: Sciencedaily.com, Illinois.edu

Czytaj więcej

Skomentuj