W Bydgoszczy ogłoszono przetarg na rewitalizację kompleksu Młyn Rothera na Wyspie Młyńskiej. Pierwszy etap prac powinien zakończyć się jesienią przyszłego roku. W zabytkowym gmachu Spichrza Zbożowego powstanie park kultury z przestrzeniami wystawienniczymi.

W tym roku zakończyły się częściowe prace konserwatorsko-budowlane w Spichrzu Zbożowym. Polegały one na restauracji konstrukcji oraz wymianie poszycia i pokrycia dachu, restauracji ścian zewnętrznych, łącznie z ich wzmocnieniem poprzez budowę drewnianej konstrukcji wewnętrznej ściany szkieletowej. Kosztowały one prawie 3 mln zł. Wcześniej zrealizowano natomiast prace porządkowe i zabezpieczające.

– Miasto jest właścicielem obiektu od niespełna 4 lat – tłumaczy prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – Bardzo dobrze wykorzystaliśmy ten czas. Przeprowadziliśmy podstawowe prace konserwatorsko-zabezpieczające zabytek przed dalszą degradacją, przygotowaliśmy ambitny projekt i zdobyliśmy dofinansowanie unijne. Teraz możemy zlecać wykonanie dużych prac budowlanych. Są one niezbędne do tego, by mówić o pełnej rewitalizacji salonu Bydgoszczy.

W pierwszej kolejności będą prowadzone prace przy renowacji ścian zewnętrznych oraz stolarce okiennej i drzwiowej. Kolejnym etapem będą prace budowlane i instalacyjne w budynku Spichrza Zbożowego. Ma być on gotowy jesienią 2019 r.

W budynku powstanie park kultury. Na jego realizację pozyskano 15 mln zł unijnego dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakłada on prace budowlano-konserwatorskie i adaptacyjne w Spichrzu Zbożowym wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalno–edukacyjnej. Powstanie między innymi instalacja „Ogrody Wody. Stany Skupienia”.

Zaplanowano też w obiekcie przestrzeń wielofunkcyjną z możliwością wydzielenia miejsc na organizację biura festiwalowego, wystaw czasowych, warsztatów, konferencji, pokazów oraz sale audiowizualne i strefę partycypacji przeznaczoną na wystawy czasowe. W budynku wydzielona zostanie też przestrzeń typowo komercyjna pod restaurację. Do końca 2020 r. zakończą się natomiast prace w Spichrzu Mącznym.

Projekt budowlany, na podstawie którego zlecone zostały wszystkie prace został opracowany w ubiegłym roku. Zakłada on rewitalizację całego kompleksu dawnego Młyna wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Na terenie działki projektuje się duży taras pomiędzy skrzydłami obu spichrzy. Na taras prowadzić mają  reprezentacyjne schody z elementami zieleni oraz małej architektury, która może być traktowana jako siedziska, miejsca wypoczynku, przestrzeń rekreacyjna itp. Ich istotnym elementem mają być  niecki  i fontanny wypełnione wodą. Taras będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych, które mogą się na niego dostać za pomocą pochylni.

Na tarasie projektuje się odbudowanie budynku kotłowni, który może pełnić funkcję kawiarni. Pod tarasem znajdować się będą ogólnodostępne toalety oraz parking. Budynek łazienek wykonany jako wolnostojący na planie prostokąta, usytuowany nad brzegiem rzeki Brdy, za północnym szczytem spichlerza zbożowego (północnego) poddany zostanie również rewitalizacji z przeznaczeniem na kasy i poczekalnię dla obsługi tramwaju wodnego.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj