1 / 2

Kolejny dzień wystawy Zieleń to Życie i kolejne wydarzenia towarzyszące, w których warto wziąć udział. Dziś odbywa się 20. ogólnopolska konferencja „Mocno zielone miasto”.

– Poprzez organizację konferencji dodajemy swój wkład do zielonych kompetencji, byśmy byli bardziej zainspirowani i zasileni do zazieleniania miasta – zaznaczyła podczas otwarcia konferencji Agnieszka Żukowska z Agencji Promocji Zieleni

Przyjazne gatunki

Spotkanie rozpoczęła prelekcja Grzegorza Falkowskiego ze Związku Szkółkarzy Polskich, który zestawił gatunki krzewów przyjazne ptakom i owadom. – Temat bardzo na czasie, powstaje wiele inicjatyw które mają sprzyjać ochronie entomofauny, wzbogacić bioróżnorodność miejską – podkreślał Falkowski. Przykładowo wyjątkowo ozdobną rośliną jest leszczyna pospolita, zakwita jako pierwsza w naszym kraju, w marcu, czasem nawet na koniec lutego, gdy temperatura przekroczy kilka stopni powyżej zera. Rozważając nasadzenia roślin przyjaznym ptakom i owadom warto także zwrócić uwagę na m.in. wrzosiec krwisty, dereń skrętolistny, berberys “Red Tears”, kalinę koralową, hortensję krzewiastą, hortensję bukietową, tawlinę jarzębolistną, lawendę wąskolistną, róże, pięciornik krzewiasty, bluszcz pospolity.

Polityka Ochrony Drzew

Tomasz Maksym, dendrolog z Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, omówił wdrażanie strategicznego dokumentu, jakim jest Polityka Ochrony Drzew. Jakie drzewa przynoszą nam korzyści? Okazuje się, że jeden jesion wyniosły o obwodzie 350 cm i wysokości 24 m, produkuje tlen dla 10 osób, pochłania 4,8 t dwutlenku węgla, zmniejsza stres, agresję, niweluje skutki ADHD u dzieci, ale także przyczynia się do zmniejszenia rachunków za ogrzewanie (jego wydajność wylicza się jako 5 działających wentylatorów, zimą natomiast okoliczne budynki tam mocno się nie wychładzają).

Tymczasem niejednokrotnie nie doceniamy dziedzictwa, starych nasadzeń. – Stąd też jako miasto mamy standardy kształtowania zieleni Warszawy, które podpowiadają jak prowadzić inwestycje by jak najmniej szkodziły roślinom – zaznaczał Maksym. – Jako miasto prowadzimy mapę koron drzew, która pozwala sprawdzić ile jest drzew w mieście (obecnie 9,5 mln drzew wraz z lasami), jaki jest skład gatunkowy (w przybliżeniu), a także stan zdrowotny. – dodał. Mapy wskazują także zasięg koron drzew, przez co można wyliczyć współczynnik pokrycia koron drzew, co z kolei stanowi wskazówkę by zasilić nasadzenia w konkretnym miejscu.

Polityka Ochrony Drzew jest tworzona, by najpełniej i najlepiej zarządzać mieniem trudno odnawialnych zasobów jakim są drzewa. Określono już Kartę Praw Drzew – mają one prawo do:

 • przestrzeni;
 • trwania aż do naturalnej śmierci;
 • warunków do prawidłowego wzrostu;
 • czystej gleby i powietrza;
 • opieki
 • egzystowania jako złożona całość ekosystemu.

Polityka Ochrony Drzew to jedyny taki dokument w Polsce, który tworzy kilkuletni, kompleksowy program w jaki sposób gospodarować drzewostanem – m.in. jak dokonywać przeglądów drzew, klasyfikować je wg określonego klucza. Podpowiada, gdzie dokonywać nowych nasadzeń, dookreśla standardy cięć koron drzew oraz wykonywania nasadzeń wraz z ich pielęgnacją w pierwszych latach po posadzeniu (m.in. z uwagi na zmiany klimatu), ale także standardy ochrony zieleni podczas robót budowlanych.

Niedługo więcej…

Temat Polityki Ochrony Drzew zostanie także poruszony w ramach Forum Zarządcy Zieleni, które odbędzie się 2 października w Warszawie, w ramach targów Green Area Show.

W programie konferencji także m.in. kodeks dobrych praktyk w ogrodnictwie i kieszonkowe parki w Krakowie.

Konferencja odbywa się pod patronatem medialnym: miesięczników „Zieleń Miejska” i „Przegląd Komunalny” oraz portalukomunalnego.pl.

Czytaj więcej

1 Komentarz

 1. Prawo drzew ,, trwania aż do naturalnej śmierci; ,,
  Co z bezpieczenstwem ludzi i zagrożeniem mienia znacznej wartosci ?

  Uwazam ze nalezy zbudować system kontroli stanu drzew
  KB

Skomentuj