Unia chce zredukować zanieczyszczenie powietrza w państwach członkowskich i nakłada obowiązek monitorowania i oceny jakości powietrza.

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (2008/50/WE), każde z państw Wspólnoty musi informować o poziomie zanieczyszczeń.

UE chce, aby terytoria państw członkowskich były podzielone na strefy lub aglomeracje, ze względu na gęstość zaludnienia. Oceniając jakość powietrza, powinno się brać pod uwagę wielkość populacji i ekosystemów narażonych na działanie zanieczyszczonego powietrza.

Dyrektywa przewiduje wspólne techniki pomiaru i kryteria w stosunku do liczby i lokalizacji stacji pomiarowych. W Polsce za monitorowanie i ocenę jakości powietrza odpowiadają wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Działania są prowadzone w oparciu o państwową sieć monitoringu. Dane o stężeniach zanieczyszczeń są przekazywane do europejskiej bazy Airbase.

W Polsce w związku z wejściem w życie dyrektywy konieczne będzie zagęszczenie sieci pomiarowej oraz rozszerzenie zakresu pomiarów. Na każdych 100 tys. km2 ma działać co najmniej jedna stacja.

źródło: Gazeta Prawna

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj