W związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na Ukrainie, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z inicjatywy Prezydenta Miasta Chełm wprowadza tzw. bon komunalny dla osób i podmiotów przyjmujących nieodpłatnie uchodźców z Ukrainy.

Warunkiem skorzystania ze wsparcia jest złożenie w Biurze Obsługi Klienta MPGK w Chełmie (przy ul. Wołyńskiej 57) odpowiedniego wniosku.

Co daje bon komunalny?

Po zaakceptowaniu wniosku osoby i podmioty przyjmujące nieodpłatnie uchodźców z Ukrainy będą mogły podpisać umowę będącą podstawą do zwolnienia z opłat z tytułu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków.

Kiedy nie przysługuje zwolnienie?

Zwolnienie z opłat komunalnych dla osób i podmiotów przyjmujących nieodpłatnie uchodźców z Ukrainy w postaci bonu komunalnego nie przysługuje w przypadku korzystania z innych ulg i programów pomocowych opartych na wsparciu finansowym oferowanych przez instytucje samorządowe lub rządowe – czytamy w informacji MPGK Chełm.

Szczegóły na stronie: Zwolnienie z opłat za wodę i ścieki dla osób przyjmujących obywateli z Ukrainy

Czytaj więcej

Skomentuj