Ministerstwo Klimatu i Środowiska – w ramach realizacji „Programu dla Śląska” – dofinansuje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakup 43 zeroemisyjnych autobusów oraz 34 punkty ładowania. Przedsięwzięcie o wartości ponad 138 mln zł uzyska również wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO).

W Katowicach – w obecności ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki oraz wiceministra Ireneusza Zyski, a także marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego i wicemarszałka Wojciecha Kałuży – podpisano dokumenty, dzięki którym Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Tyskie Linie Trolejbusowe, Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach otrzymają do 85 proc. wsparcia na zakup elektrycznych autobusów oraz stacji ładowania.

– Program NFOŚiGW, z którego pochodzi połowa dofinansowania śląskiej inwestycji, jest przykładem skutecznej realizacji przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zobowiązań podjętych przez Rząd w „Programie dla Śląska”. W ten sposób poprawiamy jakość życia w województwie śląskim, jak również ograniczamy emisję tlenków azotu, których przekroczenia stanowią wspólne wyzwanie dla samorządu oraz ministerstwa – powiedział minister Kurtyka.

– “Program dla Śląska” to jeden z kluczowych projektów strategicznych realizowanych w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a jednym z jego szczegółowych celów jest m.in. rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej. Podpisane dzisiaj dokumenty potwierdzają realizację naszych zobowiązań, zapisanych w tym programie – podkreślał pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

– Program “Gepard II”, który w praktyce dotyczy wdrażania niskoemisyjnego transportu jest znaczącym elementem strategii „Zielone Śląskie 2030”. To ogromne przedsięwzięcie, które finalnie ma sprawić, że nasz region będzie kojarzony z ekologią, odrywając się tym samym od stereotypu łączenia go wyłącznie z przemysłem ciężkim. Stawiamy na nowoczesne, przyjazne środowisku technologie. Transport niskoemisyjny jest tego przykładem. Program “Gepard II” zagwarantuje samorządom lokalnym zarówno zakup zeroemisyjnych autobusów, jak i możliwość modernizacji koniecznej infrastruktury drogowej – powiedział marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

NF ZT Śląsk

– Dzięki unijnemu wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz środków z NFOŚiGW, możemy finansować projekty elektryfikacji transportu miejskiego. Kolejne zakupy nowych autobusów elektrycznych oraz stacji ładowania śląskie miasta chcą również realizować we współpracy z Narodowym Funduszem przez udział w programie Zielony Transport Publiczny – dodał wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża.

Najwięcej pojazdów kupi Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (aż 32), pozostali beneficjenci odpowiednio: 6 – Tyskie Linie Trolejbusowe, 3 – Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu oraz 2 – Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

– Poza poprawą komfortu jazdy w komunikacji miejskiej, gdyż w pojazdach elektrycznych praktycznie nie ma hałasu, nie zapominajmy o korzyściach dla gospodarki, zdrowia i środowiska. Wsparcie Narodowego Funduszu przyczyni się do ograniczenia szkodliwych emisji tlenków azotu (16 ton/rok) i dwutlenku węgla (2285 ton/rok). Kolejne zamówienia powinny zasilić producentów autobusów elektrycznych w Polsce – podsumował prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.

Do czterech śląskich podmiotów trafi w sumie ponad 120 mln zł dofinansowania, w tym po 57 mln zł dotacji z NFOŚiGW i RPO oraz 6,4 mln zł pożyczek (również z NFOŚiGW). Pozostała część kosztów (ok. 17,9 mln zł), to wkład własny beneficjentów.

Czytaj więcej

Skomentuj