Dobiegł końca I Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd, którego sponsorami byli: ML System S.A., PKN ORLEN oraz Polska Spółka Gazownictwa. 13 września br. podczas pierwszego dnia VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród.

W konkursie organizowanym przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza  oraz Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, Najbardziej Innowacyjnym Energetycznie Samorządem w Polsce została gmina Przywidz. Kapituła doceniła realizowany wspólnie z gminą Somonio projekt „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz”, w ramach którego zostało wykonanych w gminie Przywidz 10 mikroinstalacji na obiektach użyteczności publicznej i 253 mikroinstalacji na nieruchomościach mieszkańców. Nagrodę główną – inteligentną wiatę przystankową, a także statuetkę Ignacego Łukasiewicza, odebrał wójt Przywidza Marek Zimakowski.

Wiceliderem Najbardziej Innowacyjnego Energetycznie Samorządu została gmina Potęgowo. Samorząd ten został doceniony za realizację kompleksowego projektu pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo”. Głównym elementem była inwestycja w elektrownię biogazową o mocy 2,4 MW, zasilaną masą organiczną. Statuetkę Ignacego Łukasiewicza oraz nagrodę w postaci inteligentnej ławki fotowoltaicznej odebrał wójt Potęgowa Dawid Litwin.

Na trzecim miejscu uplasowała się gmina Sopot. Jej władze przedstawiły do oceny zrealizowany projekt kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, który w 2020 r. objął 16 obiektów oświatowych. Statuetkę oraz nagrodę w postaci smart pylonu przystankowego odebrał wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski.

– Wszystkie samorządy, które dokonały zgłoszeń udziału w konkursie, przedstawiły niezwykle cenne projekty w zakresie realizacji założeń polityki klimatyczno-energetycznej. Jesteśmy zadowoleni, że zarówno w małych gminach, jak i dużych miastach, władze lokalne dokonują tak wiele cennych działań w tym zakresie – podsumował konkurs dr hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza i prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza.

Czytaj więcej

Skomentuj