Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK, Park Akcji „Burza” wokół Kopca Powstania Warszawskiego oraz Fort V Włochy – to trzy parki w stolicy, które zostaną odnowione i rozbudowane dzięki wsparciu z Unii Europejskiej.

Pieniądze na urządzanie parków przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na przedsięwzięcie warte 28,8 mln zł dołoży 21,6 mln zł.

Prace na ponad 25 hektarach rozpoczną się w październiku przyszłego roku i potrwają do 2022 r. Umowę w tej sprawie podpisali w środę wiceprezes zarządu NFOŚiGW Roman Wójcik i zastępca prezydenta Warszawy Michał Olszewski.

– Finansowanie przez Narodowy Fundusz trzech warszawskich parków jest bardzo ważne z punktu widzenia ich rewitalizacji, a także wypoczynku i rekreacji mieszkańców stolicy. To przedsięwzięcie ma również ogromne znaczenie w sferze patriotycznej, gdyż jest wyrazem dbałości o miejsca poświęcone pamięci historycznej, a zwłaszcza szacunku wobec bohaterów poległych w walce o to, abyśmy mogli żyć w wolnej i niepodległej Polsce – powiedział R. Wójcik.

Priorytetem warszawskiego projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście, poprzez utworzenie parków na obszarach zniszczonych działalnością człowieka. Chodzi także o osłabienie zjawiska tzw. „miejskiej wyspy ciepła”. Prace będą polegały m.in. na wzmocnieniu istniejących skarp, wprowadzeniu wielogatunkowej szaty roślinnej, tworzeniu trawników, budowaniu obiektów małej architektury oraz stworzeniu infrastruktury rekreacyjno-sportowo-edukacyjnej, czyli np. ścieżek rowerowych, boisk, placów zabaw dla dzieci i młodzieży. Wsparciem będą objęte obszary terenie dzielnic: Ursynów, Mokotów i Włochy – o symbolice związanej z historią Polski i Warszawy.

W dzielnicy Ursynów – w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Belgradzkiej, Moczydłowskiej, Pileckiego i Rolnej – zagospodarowany zostanie Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK o powierzchni 10,5 ha. Obecnie jest to teren zieleni nieuporządkowanej, użytkowany głównie przez miłośników sportów ekstremalnych, a duża jego część pokryta jest odpadami. Unijne pieniądze pozwolą m.in. na oczyszczenie parku, budowę ciągów spacerowych i biegowych o łącznej długości ok. 3600 m, a także ścieżki rowerowej (ok. 1000 m) i centralnej alei spacerowej (ok. 1000 m wraz z oświetleniem parkowym). Przewidziany jest także montaż urządzeń oraz małej architektury. Powstaną place zabaw dla dzieci, zamontowane będą kosze, ławki, stoły i urządzenia do gier oraz wykonane zostaną ścieżki edukacyjne. Na 6 hektarach pojawią się nowe trawniki. Nasadzonych zostanie ok. 300 drzew i ok. 5000 m.kw. krzewów.

W dzielnicy Mokotów – w pobliżu ul. Bartyckiej – planuje się zagospodarowanie terenu wokół Kopca Powstania Warszawskiego. To Park Akcji „Burza” o powierzchni 8,1 ha. Ma to być miejsce szczególne ze względu na jego symbolikę – miejsce pamięci, pomnik ku czci ludzi walczących w Powstaniu Warszawskim. Rozwiązania projektowe związane z podniesieniem walorów przyrodniczo-krajobrazowych parku to m.in. uzupełnienie lub wymiana warstwy glebowej na ziemię urodzajną, zabezpieczenie ziemi i nasadzeń na skarpach przed osuwaniem się i erozją, zakładanie trawników, muraw i runa leśnego (także na stokach) oraz krzewów (w tym o owocach jadalnych dla ptaków). Ponadto przewiduje się pozostawienie południowo-wschodniej części parku jako terenu ochronnego dla ptaków (bez ingerencji człowieka). Wykonane zostaną również prace zapewniające stabilność Kopca oraz wprowadzające obiekty i elementy związane z funkcją rekreacyjną.

W Warszawie powstanie ogród deszczowy

Dzielnica Włochy – w okolicy ul. Ryżowej i Dojazdowej – doczeka się utworzenia zorganizowanego, zielonego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na obszarze Fortu V Włochy o powierzchni 6,8 ha. Celem tej inwestycji będzie promowanie postaw proekologicznych i zdrowego trybu życia poprzez stworzenie otwartego terenu rekreacyjnego. Ze względu na swoją historyczną specyfikę fort ma ograniczoną dostępność do niektórych miejsc, znajdują się bowiem tutaj skarpy, przeciwskarpy, półki strzeleckie i poprzecznice. Jednakże wszystkie elementy fortu będą możliwe do obejrzenia z niedużej odległości przez osoby starsze, niepełnosprawne i dzieci. Place forteczne będą płaskie i pozbawione barier w postaci wysokich krawężników. Nawierzchnie – poza placami zabaw, rampami z placu przed koszarami na dziedziniec forteczny oraz już wykonanymi w dawnym korytarzu poterny – będą trawiaste. Przewiduje się też możliwość lokalizacji ścieżek dydaktycznych o tematyce przyrodniczej, ekologicznej i historycznej.

Podpisana umowa na dofinansowanie rewitalizacji warszawskich parków to już druga unijna dotacja stolicy na ten cel. W kwietniu br. NFOŚiGW zadeklarował pomoc – 16 mln zł z Unii Europejskiej – na projekt o wartości 23 mln zł, w wyniku której warszawskie parki: Żeromskiego, Pole Mokotowskie i Ogrody Kosmosu uporządkują tereny zieleni i wzbogacą się o nową infrastrukturę rekreacyjną. Prace na obszarze ok. 75 hektarów będą trwały do 2020 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj