Przy ul. Białobrzeskiej w Warszawie powstanie ogród deszczowy. Będzie to możliwe dzięki współpracy Fundacji Sendzimira i stołecznego Zarządu Zieleni realizujących projekt “Warszawa chwyta wodę”.  

Woda opadowa, która nie jest odprowadzana do zieleni tworzy duże, utrudniające przejście kałuże błotne. Rozwiązaniem tego problemu może być stworzenie ogrodu deszczowego. Mieszkańcy również mogą włączyć się w prace przy osiedlowym zieleńcu.

W niedzielę, 19 listopada na terenie bezpośrednio przylegającym do garażu odbędą się warsztaty, podczas których zagospodarowana zostanie newralgiczna przestrzeń, na której często występują duże i uciążliwe kałuże. Prace nie tylko wpłyną na poprawę dojścia, ale także znacząco wpłyną na estetykę.

Dzięki współpracy Fundacji Sendzimira i Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – w ramach projektu „Warszawa chwyta wodę” – powstanie tam ogród deszczowy. Zmiany sprawią, że oczyszczona woda deszczowa popłynie w kierunku istniejącego zagłębienia w trawniku, zasili rośliny, a jednocześnie wyeliminuje podtopienia na nierozszczelnionym chodniku.

Ogród deszczowy pełniąc funkcję przyrodniczo-retencyjną rozwiąże istotne problemy nękające użytkowników domu. Podczas warsztatu, uczestnicy będą mogli także wysłuchać prelekcji o konieczności zwiększania retencji krajobrazowej w mieście w kontekście zmian klimatu. Warsztaty towarzyszące powstawaniu ogrodu deszczowego są bezpłatne i otwarte dla wszystkich, bez względu na wiek i doświadczenie. Uczestnicy powinni ze sobą zabrać wygodne ubranie robocze. Wszyscy otrzymają rękawiczki oraz niezbędne narzędzia i materiały.

Ogrodem deszczowym określa się nasadzenia roślin w gruncie bądź pojemniku, które usuwają zanieczyszczenia z przepływającej wody deszczowej zbieranej z powierzchni dróg, placów i dachów. Chociaż ogród deszczowy przypomina zwykły ogród, sadzone są w nim szczególnie rośliny hydrofitowe. Ich korzenie  bądź kłącza zatrzymują zanieczyszczenia z pobranej przez siebie wody. Ogrody deszczowe można tworzyć przy budynkach, a ich wykonanie nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani sprzętu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj