Narodowy Fundusz dofinansuje wydawnictwa prasowe, ekologiczne centra edukacyjne oraz programy aktywnej edukacji. Na najlepsze projekty czeka łącznie 36 mln zł.

Łącznie w programie Edukacja ekologiczna przewidziano trzy nabory: dla prasy, na remonty placówek edukacyjnych oraz dla długofalowych projektów edukacyjnych.

Dla wydawnictw prasowych poświęconych ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi zarezerwowano 2 mln zł dotacji i 600 tys. zł pożyczek. Nabór ruszy jeszcze w sierpniu.

Centra edukacyjne zajmujące się ochroną środowiska, które wymagają wyposażenia, doposażenia, remontu czy rozbudowy mogą liczyć na wsparcie do 15 mln zł dotacji oraz 1,7 mln zł pożyczek. Zgłaszać się mogą w terminie 1-22 września 2017 r. m.in.: instytuty badawcze, uczelnie wyższe, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych i jednostki samorządu terytorialnego.

Ostatni z ogłoszonych naborów dotyczy programów aktywnej edukacji, które muszą trwać przynajmniej dwa lata i prowadzone powinny być w oparciu o zajęcia terenowe. Chodzi tutaj o takie formy działań, jak np.: warsztaty, konkursy, imprezy edukacyjne czy aplikacje mobilne. Tutaj na wnioski NFOŚiGW czeka od 1 do 15 września. Do rozdysponowania będzie 15 mln zł na dotacje i 1,7 mln zł na pożyczki.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj