Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce ogłosić w 2019 r. ok. 190 przetargów na przebudowy dróg i skrzyżowań oraz inwestycje w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) na istniejących odcinkach dróg krajowych. Do wydania jest 1,5 mld zł.

Pieniądze zostaną przeznaczone na kontynuacje rozpoczętych inwestycji i nowe zadania. W ramach ogłaszanych przetargów drogowcy wymienią nawierzchnię, przebudują skrzyżowania, zbudują ronda, sygnalizacje świetlne, uspokajają ruch wytyczając wysepki oraz optycznie zwężą jezdnię. Zbudowane będą chodniki, zatoki autobusowe, doświetlane zostaną przejścia dla pieszych, ogrodzenia mające na celu ochronę pieszych i oddzielenia ich od jezdni, drogi rowerowe, nowe przejścia dla pieszych i kładki nad drogami.

Które drogi do przebudowy?

– W ciągu najbliższych 12 miesięcy ogłosimy przetargi m.in. na rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 21 na odcinku od Słupska do Ustki co poprawi dojazd na wybrzeże – informuje GDDKiA.

– Postępowania będą ogłoszone również na rozbudowę blisko 52 kilometrów drogi krajowej nr 65 na odcinku Kowale Oleckie – Olecko – Gąski – Ełk – Nowa Wieś Ełcka – granica województwa, 17 km drogi krajowej nr 74 na odcinku Gorajec – Szczebrzeszyn w woj. lubelskim.

Wśród innych inwestycji GDDKiA wymienia także: przebudowę skrzyżowania DK 82 z drogami gminnymi (ulicami: Dębową i Świerkową) w miejscowości Turka, budowy 10 zatok autobusowych wraz z chodnikiem na DK 16 w miejscowości Grzegorze i Prawdziska, na DK 58 w miejscowości Kaliszki, na DK 57 w miejscowości Ciemna Woda i Lutry w woj. warmińsko-mazurskim, a w woj. wielkopolskim: skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 10 z drogą powiatową w m. Śmiłowo.

Lista przetargów jest dostępna tutaj.

Szybciej rozstrzygane przetargi

GDDKiA zapowiada, że w celu przyspieszenia wyboru wykonawców, zastosuje tzw. odwróconą procedurę przetargową. Oferty najpierw będą oceniane, a dopiero potem sprawdzane pod kątem formalnym (wcześniej potencjalni wykonawcy składają wstępne oświadczenia o spełnianiu warunków przetargu). Weryfikacja przed wyborem najkorzystniejszej oferty ma szczególnie dotyczyć dokumentów przedłożonych przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

Kolejnym czynnikiem, jaki wydłużał okres procedury wyboru wykonawcy były odwołania związane z zapisami umownymi, wyłączającymi stosowanie niektórych przepisów kodeksu cywilnego.

Czytaj więcej

Skomentuj