Toruń wzbogacił się o dwa kolejne pomniki przyrody. W zeszłym tygodniu Rada Miasta zadecydowała, że należy w ten sposób otoczyć szczególną opieką olbrzymi dąb rosnący niedaleko fontanny Cosmopolis, u zbiegu Placu Rapackiego i Alei Jana Pawła II oraz lipę na cmentarzu żydowskim przy ul. Pułaskiego.

Zgodnie z polskim prawem, pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej, jak i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

– Obydwa drzewa spełniają te wymogi. Lipa drobnolistna ma 276 cm w obwodzie pnia i 22 metry wysokości, a dąb szypułkowy wyrósł już na 20 metrów i ma 325 cm w obwodzie – mówi dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Zieleni UMT, Szczepan Burak. – Ustanowienie pomników przyrody łączy się z nadaniem tym drzewom imion. Pierwsze nazwiemy "Lipą Rabina Kaliszera", a drugie "Dębem Astronomii". Imiona zostaną nadane drzewom w ramach Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego.

Obydwa drzewa rosną na gruntach będących własnością miasta. Nazwa "Dąb Astronomii" została zaproponowana przez pracowników Wydziału Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia. Ma ona symbolicznie upamiętniać, że rok 2009 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Astronomii. Natomiast nazwa "Lipa Rabina Kaliszera" została zaproponowana przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Lipa ta jest najbardziej dorodnym drzewem na cmentarzu żydowskim, do rewaloryzacji którego przystępuje Urząd Miasta.

źródło: torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj