Minister Infrastruktury rekomendował do stosowania serię wzorców i standardów dotyczącą drogowych obiektów inżynierskich – informuje resort. Rekomendacje mają stanowić kolejny krok w budowaniu nowego systemy wymagań technicznych w drogownictwie.

W wytycznych zawarto katalogi typowych rozwiązań, a także zasady i przykłady ich stosowania i projektowania.

Jak stwierdził, cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, rozwiązania „pozwalają na optymalizację kosztów na każdym etapie inwestycji, przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych i bezpieczeństwa”.

We wrześniu 2022 r. wygasają obowiązujące przepisy techniczno-budowlane. W myśl głównych założeń resortu, nowe wytyczne „mają stanowić odejście od systemu obligatoryjnych przepisów prawa na rzecz norm nieobligatoryjnych, prezentujących aktualną i sprawdzoną wiedzę, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie ramowych wymagań funkcjonalno-technicznych określonych prawem”.

Ministerstwo zapewnia, że nowe wymagania będą bardziej elastyczne i dostosowane do potrzeb wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Wymagania obligatoryjne określone zostaną w formie przepisów techniczno-budowlanych. Wymagania fakultatywne przyjmą postać wzorców i standardów, rekomendowanych przez ministra właściwego ds. transportu.

Opracowania w części dotyczącej drogowych obiektów inżynierskich są dostępne. Na stronach internetowych można znaleźć 14 wytycznych projektowania, realizacji i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich oraz jedno opracowanie dotyczące technologii BIM.

W resorcie infrastruktury trwają prace nad wzorcami i standardami w części drogowej. Z wybranych można już korzystać (np. z wytycznych projektowania przejść dla pieszych, oświetlenia przejść dla pieszych, czy wytycznych poszerzania jezdni dróg).

„Kolejne udostępniane będą stopniowo, ze względu na konieczność zachowania spójności z opracowywanym w tym samym czasie projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg” – zapewnia resort.

Czytaj więcej

Skomentuj