MPWiK w Warszawie wybuduje ponad dziewięciokilometrowy kolektor wzdłuż Wisły. Powstanie on do końca 2023 r. i będzie miał pojemność odpowiadającą ponad 13 basenom olimpijskim. Przewidywany koszt tej inwestycji to około pół miliona złotych.

Zadaniem kolektora będzie magazynowanie nadmiaru ścieków oraz wód opadowych, spływających z terenu lewobrzeżnej Warszawy w czasie intensywnych opadów deszczu.

Kolektor Wiślany powstanie wzdłuż ulic: Wybrzeże Kościuszkowskie, Wybrzeże Gdańskie i Wybrzeże Gdyńskie, zostanie włączony do istniejącej sieci kanalizacyjnej poprzez pompownie „Powiśle” oraz „Wiślaną”. Umożliwi czasowe magazynowanie ścieków spływających z części lewobrzeżnej części Warszawy, tj. Mokotowa, Ochoty, Woli, Śródmieścia, Żoliborza i Bielan.

Ścieki będą następnie kierowane – poprzez projektowaną przepompownię „Wiślaną” – do oczyszczalni ścieków „Czajka”. Dzięki możliwości magazynowania nadmiaru wód spływających do kanalizacji w trakcie intensywnych deszczy, zostanie m.in. ograniczona konieczność uruchamiania zrzutów burzowych.

Najdłuższy mikrotuneling w Polsce

Kolektor Wiślany zostanie wykonany metodą mikrotunelingu. Będzie to najdłuższy kanał o takiej średnicy (od 1,2 m do 3,2 m) wykonany w taki sposób w Polsce. Ze względu na stopień skomplikowania robót, zadanie podzielono na trzy etapy – w przypadku dwóch z nich MPWiK Warszawa zawarła już kontrakty na realizację prac.

Umowa podpisana w styczniu z firmą Budimex (na budowę odcinka kolektora od komory połączeniowej z burzowcem Wenedów do komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim o długości około 5,5 km i średnicy 3,2 m) opiewa na kwotę ok. 349 mln zł. W październiku 2019 r. podpisano także umowę na wykonanie fragmentu kolektora od przepompowni „Powiśle” do burzowca Wenedów o długości około 2 km i średnicy od 80 cm do 1,2 m. Wartość tego kontraktu to ok. 78 mln zł.

Aktualnie trwają prace przygotowujące do ogłoszenia przetargu na trzeci, najkrótszy odcinek od komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim do Zakładu „Farysa” wraz z przepompownią o długości 1,2 km i średnicy 3,2 m wraz z przewodami tłocznymi. Prace budowlane powinny potrwać do końca 2023 r. Budowa kolektora Wiślanego jest jednym z zadań realizowanych w ramach unijnego Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”.

Część przedsięwzięcia

Jak informuje MPWiK inwestycja jest częścią szerszego przedsięwzięcia, realizowanego przez spółkę w porozumieniu z właścicielem – Miastem st. Warszawa, którego celem jest usprawnienie oraz rozbudowa systemu transportu ścieków. Budowa centralnego systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej pozwoli na ograniczenie ryzyka powstawania zalewisk i podtopień w trakcie intensywnych opadów deszczu. Wpłynie również na zwiększenie bezpieczeństwa pracy oczyszczalni ścieków poprzez zapewnienie ich równomiernej dystrybucji. Uszczelnienie układu odbioru ścieków i zwiększenie pojemności retencyjnej sieci kanalizacyjnej to działania, które pozwolą ograniczać negatywne skutki zmian klimatycznych.

Poza kolektorem Wiślanym, do końca 2023 r. spółka wybuduje także inne kanały zbiorcze, m.in. Lindego-Bis i Mokotowskiego – Bis  oraz uruchomi centralny systemu sterowania siecią kanalizacji ogólnospławnej. W 2020 r. zostanie także zakończona budowa jednego z większych w Europie, zbiorników retencyjnych na wody opadowe, zlokalizowanego na terenie oczyszczalni „Czajka”.

Ponad dziewięciokilometrowy kolektor Wiślany, którego pojemność minimalna wyniesie około 50 tys. m sześć., będzie się składał z czterech odcinków grawitacyjnych o średnicach od 1,2 do 3,2 m oraz dwóch odcinków tłocznych o średnicach 0,8 m i 1 m. W ramach realizacji projektu powstanie również separator oraz pompownia opróżniająca. Na trasie kolektora znajdzie się około 70 studni rewizyjnych i 10 komór technologicznych. Kolektor będzie posadowiony na głębokości od 6 do 15 m.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Dajcie mi adres firmy, która wykona w Warszawie kolektor 9 kilometrowy za pół miliona złotych. Ten co napisał artykuł chyba nie ma pojęcia o cenach robót kanalizacyjnych.

Skomentuj