Wybrany w marcu nowy prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Krzysztof Dąbrowski spotkał się oficjalnie z dotychczasową prezes Dorotą Jakutą i zarządem Abrys – wydawcy Portalu Komunalnego. Spotkanie odbyło się w czwartek, 17 czerwca.

Dotychczasowa prezes IGWP Dorota Jakuta podjęła decyzję o skróceniu swojej kadencji i rezygnacji ze stanowiska. 24 marca Rada Izby na jej następcę wybrała Krzysztofa Dąbrowskiego. Jak napisano w informacji prasowej, to osoba, która jest „doskonale znana branży wodociągowo-kanalizacyjnej, ceniona w naszym środowisku i obdarzana powszechnym szacunkiem i sympatią”.

W rozmowie z Portalem Komunalnym Krzysztof Dąbrowski mówił, że jednym z najważniejszych wyzwań, jakie przed sobą stawia na nowym stanowisku będzie kontynuacja i wzmacnianie integracji branży wod-kan.

– Zależy nam, żeby Izba, która współpracuje i wyraża wolę całego środowiska, była właściwym reprezentantem branży przed najważniejszymi instytucjami państwowymi, agendami rządowymi czy też Wodami Polskimi. Mamy czas pandemiczny, który jest wyjątkowo trudny. I w tym trudnym czasie chciałbym wzmocnić te kontakty – podkreślał.

Symboliczne powitanie na stanowisku prezesa Izby Krzysztofa Dąbrowskiego odbyło się w czwartek, 17 czerwca. Życzenia złożyli mu również przedstawiciele zarządu Abrys – wydawcy Portalu Komunalnego. Oficjalne przejęcie obowiązków przez nowego prezesa odbędzie się z początkiem lipca 2021 r.

„Z satysfakcją odnotowaliśmy fakt, że od tej pory w zakresie Pańskich zadań znajdą się sprawy istotne dla całej branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Wierzymy, że pod Pana przewodnictwem Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” będzie wyrażała wolę całego środowiska zajmującego się zaopatrzeniem w wodę oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków. Przed branżą wiele wyzwań szczególnie związanych z jej rozwojem, modernizacją i adaptacją do zmian klimatu” – napisano w piśmie od zarządu Abrys.

„Życząc Panu wielu sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu osobistym, wyrażamy nadzieję na bliską i owocną współpracę z zakresie obecności przedstawicieli Izby w naszych mediach, na konferencjach oraz aktywności w działaniach edukacyjnych” – dodano.

Podziękowania za długoletnią współpracę przekazano Dorocie Jakucie.

„Lata, gdy pełniła Pani swoją funkcję, wiązały się z wytrwałą pracą na rzecz ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej oraz próbami sprostania niełatwym wyzwaniom, jakie stawały przed branżą wod-kan”. „Życząc Pani powodzenia i dużo sił, zapewniamy, że zawsze będzie Pani u nas mile widzianym i wyjątkowym Gościem. Pani wiedza i doświadczenie są bowiem nie do przecenienia” – napisali w oficjalnym piśmie z podziękowaniami przedstawiciele firmy Abrys.

Czytaj więcej

Skomentuj