Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sątopy rozpoczęto w sierpniu 2020 r. Wykonany dotychczas zakres inwestycji zrealizowano w trzech etapach. Łączny koszt inwestycji to prawie 2,6 mln zł.

Na dziś 79 istniejących posesji może podłączyć się do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Sątopskiej w Glinnie do skrzyżowania ulic Szkolnej i Wrzosowej w Sątopach. Pierwszym odbiorcą podłączonym do kanalizacji jest Szkoła Podstawowa w Sątopach.

– W ramach zadania powstał rurociąg tłoczny o długości ponad 3,5 km, ponad kilometr instalacji z rury kamionkowej, pół kilometra z rury PCV o tej samej średnicy, wraz z odnogami PCV do wszystkich posesji, a także służąca całej miejscowości przepompownia ścieków. To nowoczesny obiekt o wydajności 6,22 dm3 na sekundę i głębokości ponad 5 metrów, wyposażony również w agregat prądotwórczy- informuje PWiK w Nowym Tomyślu.

Odtworzona nawierzchnia

Nowo powstałą instalację uzupełniają cztery komory z odwodnieniem, sześć komór odpowietrzających oraz 48 studni betonowych. Na całej szerokości pasa drogowego w ulicy Dworcowej i ulicy Szkolnej w Sątopach, w miejscu prowadzenia robót, została odtworzona nawierzchnia. Inwestycja została wykonana ze środków gminnych przekazanych na realizację zadania Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu. Łączny koszt inwestycji (wykonane roboty i zawarte umowy) wyniósł prawie 2,6 mln zł netto.

Jeszcze 3,5 km

Do skanalizowania całej miejscowości konieczne jest wybudowanie jeszcze około 3,5 km sieci oraz 93 odnogi o łącznej długości prawie 360 m). Na terenie gminy Nowy Tomyśl wsie zwarte jak Bukowiec, Boruja Kościelna, Jastrzębsko Stare i Sękowo są skanalizowane. Na swoją kolej czekają jeszcze tylko Wytomyśl (jest już sporządzony projekt budowlany) oraz Róża.

Czytaj więcej

Skomentuj