Od początku tego roku, wraz z wejściem w życie nowego Prawa wodnego, funkcje regulatora cen w sektorze wod-kan w Polsce pełnią Wody Polskie. Zatwierdzone przez regulator taryfy właśnie wchodzą w życie. O polskim i zagranicznych regulatorach mowa będzie podczas Envicon Water 2018 w Bydgoszczy.

Envicon Water będzie towarzyszył targom Wod-Kan w Bydgoszczy. Kongres odbędzie się od 5 do 6 czerwca i obejmie 5 sesji tematycznych, skupionych wokół najbardziej aktualnych zagadnień w branży wod-kan. Będą to następujące tematy:

  • polska polityka wodna;
  • innowacje – badania i rozwój;
  • osady ściekowe;
  • polityka taryfowa;
  • zarządzanie przedsiębiorstwem wod-kan.

O taryfach w Polsce i Europie

Sesja poświęcona działaniu regulatorów w Polsce i Europie odbędzie się drugiego dnia kongresu. O tym jak wyglądają systemy europejskie, a w szczególności włsoki regulator Arera opowie Alberto Biancardi ze stowarzyszenia Wareg. Ivaylo Kastchiev z Bułgarskiej Komisji ds. Energii i Wody przedstawi bułgarskie 10 lat doświadczenia w zakresie regulacji wody i urządzeń sanitarnych.

Regulacje i zmiany jakie zaistniały w Polsce zaprezentuje Roman Strzelczyk z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, natomiast Roman Wiertelak z Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie” będzie mówił o proces weryfikacji taryf za zaopatrzenie wody i odprowadzanie ścieków. Jakie zmiany zaszły w ostatnim czasie w procedurze kalkulacji – to z kolei temat wystąpienia Marcina Błędzkiego z IGWP.

Prelegenci wezmą też udział w panelu dyskusyjnym poświęconym wpływowi nowego regulatora na przedsiębiorstwa wod-kan. Dziś już wiadomo, że do Wód Polskich złożono 2547 wniosków taryfowych. Pod koniec kwietnia regulator podał, iż wydano 1240 decyzji, a z tego w ok. 2/3 z nich zatwierdzono proponowaną taryfę.

Gdzie podrożała woda? Gdzie jest taniej? Nowe taryfy wchodzą w życie

Wielka Gala z wyróżnieniami

Podczas pierwszego dnia kongresu odbędzie się Gala Kongresu w Operze Nova w Bydgoszczy podczas, której zostaną wręczone nagrody m.in. konkursach „Inwestycja Roku 2017 Wod-Kan” oraz „Manager Roku 2017″, a miesięcznik Wodociągi-Kanalizacja będzie obchodził 15-lecie powstania. Galę uwieńczy koncert Janusza Radka oraz uroczysty bankiet.

Czytaj więcej

Skomentuj