Obszary wodno-błotne odgrywają ogromną rolę w przyrodzie, także w kwestiach dotyczących klimatu – przypomina Biebrzański Park Narodowy, który chroni takie obszary. Chce o tym edukować w 2020 r. pod hasłem “Biebrza dla Klimatu”.

W drugiej połowie roku planowane są na ten temat zajęcia edukacyjne dla uczniów, ale też osób dorosłych na różnych wykładach i warsztatach, terenowych wycieczkach. Na razie, w związku z zagrożeniem koronawirusem, park odwołał swoje inne przedsięwzięcia edukacyjne, które były planowane do 4 kwietnia.

Biebrzański Park Narodowy chroni jedne z największych i najcenniejszych w Europie obszarów bagiennych, jest jednocześnie największym parkiem narodowym w Polsce; zajmuje powierzchnię prawie 60 tys. ha. Jak informowała wcześniej dyrekcja parku, także na jego terenie widoczna jest susza.

Biebrzański Park Narodowy podkreśla, że obszary podmokłe mają ogromne znaczenie zarówno w kwestiach ważnych dla zachowania różnorodności biologicznej, krajobrazu, bilansu wodnego, a naturalne ekosystemy podtrzymują życie na naszej planecie – podaje w przesłanej PAP informacji Beata Głębocka kierująca działem edukacji Biebrzańskiego Parku Narodowego.

– W sytuacji, gdy Polska cierpi na pogłębiający się deficyt wodny, a planecie zagraża niedobór wód słodkich, ochrona obszarów wodno-błotnych to jedno z najważniejszych zadań dla całej ludzkości. Ponad połowa obszarów podmokłych w skali światowej zanikła lub została trwale zdegradowana w ciągu ostatniego stulecia. Przy obecnej świadomości utrzymywanie tego trendu wydaje się niedorzecznością – podkreśla Biebrzański Park Narodowy. Dodaje, że ochrona terenów podmokłych to w związku z tym “wyraz odpowiedzialności” za zobowiązania międzynarodowe w kwestii ekologii, a także obowiązek zachowania ich dla przyszłych pokoleń.

Głębocka poinformowała, że Biebrzański Park Narodowy planuje zorganizować w lipcu rodzinne warsztaty i wycieczki terenowe pod hasłem “Tydzień dla Klimatu”. W październiku ma się odbyć edukacyjna Wszechnica Biebrzańska “Biebrza dla Klimatu”. W ciągu roku – w zależności od możliwości – mają się także odbywać zajęcia kierowane do uczniów ze szkół nad Biebrzą.

W związku z zagrożeniem koronawirusem, Biebrzański Park Narodowy zamknął do odwołania swoje centrum edukacji w Osowcu-Twierdzy. Odwołane są też wszystkie imprezy, które miały się tam odbywać do 4 kwietnia. Nie odbędą się np. warsztaty malowania lipskich pisanek czy sprzątanie tzw. carskiej drogi, Wszechnica Biebrzańska poświęcona roślinom czy Noc Sów.

Czytaj więcej

Skomentuj