Od 1 lipca tego roku do 31 sierpnia 2019 roku na terenie Krakowa będzie obowiązywać tzw. czasowa uchwała antysmogowa. Jej głównym założeniem jest określenie minimalnych norm jakościowych paliw stałych.

Sejmik Województwa Małopolskiego uchwalił w kwietniu normy jakościowe opału, które będą obowiązywać w dwóch najbliższych sezonach grzewczych.

Krakowski urząd miejski opublikował na swojej stronie wytyczne dla paliw stałych, których od 1 lipca będą musieli przestrzegać mieszkańcy.

Krakowianie, którzy będą kupować węgiel na opał powinni domagać się od sprzedawców dokumentów potwierdzających (na piśmie) odpowiednie parametry oraz aby zakup ten został udokumentowany dowodem sprzedaży (paragonem lub fakturą). Dopuszcza się również możliwość umieszczenia informacji dotyczącej jakości paliwa stałego na dowodzie sprzedaży. W przypadku drewna należy zabezpieczyć go we własnym zakresie przed zawilgoceniem.

Dokument potwierdzający jakość nabywanego węgla musi zawierać informacje na temat zakupionego opału.

Przy zakupie drewna należy zwrócić uwagę sprzedawcy, aby paliwo było odpowiednio suche. Co ważne, drewno po zakupie może ulec zawilgoceniu w wyniku niewłaściwego składowania. Dlatego też po dostarczeniu do miejsca, w którym drewno będzie składowane przed spaleniem, należy je odpowiednio przechowywać w suchym, chłodnym, zadaszonym miejscu, bez dostępu wilgoci.

W przypadku braku dokumentów potwierdzających odpowiednią jakość paliw, ewentualnie braku dowodu zakupu, straż miejska ma prawo przeprowadzić kontrolę i zweryfikować jakość węgla lub drewna spalanych w piecu lub kominku oraz składowanych na posesji z przeznaczeniem do spalenia.

W przypadku wątpliwości co do jakości paliwa, pobrane próbki mogą zostać wysłane do badań w certyfikowanym laboratorium pod kątem spełnienia norm jakościowych.

Czasowa uchwała antysmogowa dla Krakowa obowiązuje od 1 lipca tego roku do 31 sierpnia 2019 roku. Po tym czasie na terenie Krakowa wejdzie w życie całkowity zakaz używania paliw stałych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj