Uciążliwości zapachowe to problem znany od lat. Stanowi on ogromne wyzwanie dla firm zajmujących się m.in. gospodarką odpadami, wodno-ściekową czy rolnictwem. Ten ważny temat będzie przedmiotem konferencji on-line, która odbędzie się 18 listopada 2020 r.

Uciążliwe zapachy to jeden z największych problemów, który dotyczy m.in zakładów zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków i branży rolniczej. Jest to niezmiernie ważny społecznie temat środowiskowy, którego skutki wpływają często na stan zdrowia obywateli.

Dodatkowo w Polsce brakuje ujednoliconych uwarunkowań prawnych dotyczących odorów. Problemem jest też ustalenie metod pomiaru, a także kryteriów dopuszczalnej ekspozycji na odory.

Przekrojowo o odorach w gospodarce komunalnej

Jaki jest zatem aktualny status prac legislacyjnych w zakresie odorów? Co robi branża komunalna, aby skutecznie pozbyć się nieprzyjemnego zapachu? Czym są substancje złowonne emitowane są do atmosfery i jak najskuteczniej ograniczać ich uciążliwość. Jaki jest udział społeczności w ocenie uciążliwości zapachowych?

O tym wszystkim będziemy dyskutować podczas konferencji, którą poprowadzi dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. uczelni, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska.

Rejestracja i program wydarzenia: odory.abrys.pl

Dodatkowo poznamy m.in. metody instrumentalne stosowane w pomiarach odorów. Poznamy też długofalową strategię ograniczania emisji odorów zastosowaną w ZGO Bielsko-Biała. Na konferencji zaprezentowane zostaną też przykłady wdrażania procedur postępowania z odpadami zmniejszających uciążliwość zapachową przy zbiórce, transporcie i podczas procesu unieszkodliwiania.

Do kogo skierowane jest wydarzenie?

Spotkanie on-line skierowana jest do wszystkich, którzy na co dzień związani są z zarządzaniem, monitorowaniem i kontrolą procesów realizowanych w kompostowniach odpadów, na składowisku odpadów komunalnych , biogazowniach, oczyszczalniach ścieków, ubojniach i innych obiektach gdzie występuje problem uciążliwości zapachowych. W spotkaniu weźmie też udział środowisko naukowe, przedstawiciele jednostek  administracji państwowej oraz przedstawicie biznesu,

Wydarzenie zostało zorganizowane przez redakcję miesięcznika „Przegląd Komunalny” przy współpracy z Politechniką Wrocławską, Wydziałem Inżynierii Środowiska, Katedra Inżynierii i Ochrony Atmosfery. Więcej informacji znajduje się na stronie odory.abrys.pl.

Czytaj więcej

Skomentuj